Kiến thức Kinh Doanh Chứng khoán

  • Thread starter Vualua
  • Ngày gửi
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
50
Hà Nội
www.asx.com.au
Phần này ghi các chi tiết và trao đổi về thực nghiệm kinh doanh chứng khoán , các phân tích đánh giá và kiến thức có liên quan đến chứng khoán, thị trường tài chính , kinh doanh option ....
 
Trang tin Webketoan
L

lanchi

Guest
hê, tôi có cái này hà :

Theo quy định tại Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, một tổ chức muốn phát hành chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng được các điều kiện sau:
- Được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép;
- Mức vốn điều lệ tối thiểu mà các tổ chức phải có là 10 tỷ đồng Việt nam;
- Phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tục gần nhất;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) có kinh nghiệm quản lý kinh doanh;
- Có phương án khả thi về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu;
- Tối thiểu 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành được bán cho trên 100 người đầu tư ngoài tổ chức phát hành; trường hợp vốn của tổ chức phát hành từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần của tổ chức phát hành;
- Cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành và phải nắm giữ mức này tối thiểu là 3 năm kể từ ngày kết thúc việc phát hành;
- Trường hợp cổ phiếu phát hành có tổng giá trị theo mệnh giá vượt 10 tỷ đồng thì phải có tổ chức bảo lãnh phát hành.

Và cũng theo Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải là cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không vượt quá 300 người.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không đủ điều kiện tham gia Thị trường chứng khoán và đương nhiên cũng sẽ không được phát hành chứng khoán ra công chúng.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều