Trích bao nhiêu % trên tiền lương của công nhân để nộp thuế TNCN?

  • Thread starter thupro
  • Ngày gửi
T

thupro

Sơ cấp
13/10/09
45
0
0
35
bắc ninh
Cả nhà cho em hỏi 1 chút!
Em đang làm kế toán và đang theo dõi mảng thuế TNCN của công nhân và công nhân của công ty chỉ ký hợp đồng với họ theo thời vụ dưới 3 tháng. Khi đó công ty em trích 10% hay 20% trên tổng số tiền lương của công nhân đó để nộp lên cơ quan thuế? Và cái khoản phần trăm trích từ tiền lương để nộp lên cơ quan thuế đó thì công ty em sẽ phải hạch toán thế nào khi trích 10% hay 20%?Giả sử công nhân của công ty em lương hàng tháng là 3.000.000 đồng.
Cả nhà giúp em phần này với.
 
N

ngoczung

Trung cấp
1/12/09
160
0
0
quận 1 - TP. HCM
Cả nhà cho em hỏi 1 chút!
Em đang làm kế toán và đang theo dõi mảng thuế TNCN của công nhân và công nhân của công ty chỉ ký hợp đồng với họ theo thời vụ dưới 3 tháng. Khi đó công ty em trích 10% hay 20% trên tổng số tiền lương của công nhân đó để nộp lên cơ quan thuế? Và cái khoản phần trăm trích từ tiền lương để nộp lên cơ quan thuế đó thì công ty em sẽ phải hạch toán thế nào khi trích 10% hay 20%?Giả sử công nhân của công ty em lương hàng tháng là 3.000.000 đồng.
Cả nhà giúp em phần này với.

Bạn khấu trừ thuế TNCN 10%, hạch tóan: Nợ 334, có 3335
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,121
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Cả nhà cho em hỏi 1 chút!
Em đang làm kế toán và đang theo dõi mảng thuế TNCN của công nhân và công nhân của công ty chỉ ký hợp đồng với họ theo thời vụ dưới 3 tháng. Khi đó công ty em trích 10% hay 20% trên tổng số tiền lương của công nhân đó để nộp lên cơ quan thuế? Và cái khoản phần trăm trích từ tiền lương để nộp lên cơ quan thuế đó thì công ty em sẽ phải hạch toán thế nào khi trích 10% hay 20%?Giả sử công nhân của công ty em lương hàng tháng là 3.000.000 đồng.
Cả nhà giúp em phần này với.
Tốt nhất là hỏi họ có MST cá nhân hay không? Nếu không có thì ok khấu trừ 10%, nếu có rồi và họ có đủ điều kiện được giảm trừ gia cảnh thì không trích của họ đồng nào cả!
Bạn khấu trừ thuế TNCN 10%, hạch tóan: Nợ 334, có 3335
Bạn nói chưa đúng, chúng ta phải phân biệt trường hợp họ có phải là đối tượng bị khấu trừ hay không, họ ký hợp đồng thời vụ với mình thì họ vẫn thuộc biên chế trong công ty mình cho đến khi hết hạn hợp đồng, họ chỉ ko thuộc biên chế công ty mình nếu mình ký hợp đồng giao khoán công việc cho 1 người đại diện cho một nhóm người hoặc giao khoán công việc cho một người. Do vậy chúng ta phải xét tới khả năng họ là đối tượng nào để xử lý cho hợp tình hợp lý:dance2:
 
N

ngoczung

Trung cấp
1/12/09
160
0
0
quận 1 - TP. HCM
Tốt nhất là hỏi họ có MST cá nhân hay không? Nếu không có thì ok khấu trừ 10%, nếu có rồi và họ có đủ điều kiện được giảm trừ gia cảnh thì không trích của họ đồng nào cả!

Bạn nói chưa đúng, chúng ta phải phân biệt trường hợp họ có phải là đối tượng bị khấu trừ hay không, họ ký hợp đồng thời vụ với mình thì họ vẫn thuộc biên chế trong công ty mình cho đến khi hết hạn hợp đồng, họ chỉ ko thuộc biên chế công ty mình nếu mình ký hợp đồng giao khoán công việc cho 1 người đại diện cho một nhóm người hoặc giao khoán công việc cho một người. Do vậy chúng ta phải xét tới khả năng họ là đối tượng nào để xử lý cho hợp tình hợp lý:dance2:

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng là thu 10% đó bạn!
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,121
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng là thu 10% đó bạn!

Thưa bạn, Tại mục 2 phần D mục II thông tư 84/2008/TTBTC có hướng dẫn:
1.2.7. Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút; tiền dịch sách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các Hiệp hội, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban quản lý; tiền thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật; dịch vụ văn hoá; thể dục thể thao; các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp lý có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn sau:
- Khấu trừ 10% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân đã có mã số thuế.
- Khấu trừ 20% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân không có mã số thuế.
Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn trên phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chứng từ khấu trừ thuế theo đơn đề nghị (theo mẫu số 17/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này).
Tại điều 5 thông tư 62/2009/TT-BTC có hướng dẫn:
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2.7, khoản 1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

- Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.
Không có bất cứ 1 tình tiết,điều khoản nào quy định nếu ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng thì phải khấu trừ thuế của người lao động 10%, nhất là lao động đáp ứng được yêu cầu về MST và có thu nhập chưa đạt mức đóng thuế tại DN bạn!
 
B

bluemillion2000

Guest
10/3/06
30
0
6
37
TP.HCM
Trong TT 62/TT-BTC mà bạn đã trích dẫn đã nói rõ rồi đó. Có HĐLĐ + thời gian thuê trên 3 tháng thì áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, Còn không thì áp dụng thống nhất 10% chứ không phải phân biệt như TT84/TT-BTC là 10% và 20% nũa.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều