thưởng sáng kiến kỹ thuật?

  • Thread starter hoahuongduong86
  • Ngày gửi
H

hoahuongduong86

Cao cấp
21/8/07
236
1
18
35
Ha Noi
hàng tháng công ty em phát sinh các khoản thưởng cho CBCNV về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
để cho những khoản chi phí này là chi phí hợp lý thì em cần những hồ sơ và thủ tục gì? nó được quy định trong thông tư nghị định nào?
em cảm ơn!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
hàng tháng công ty em phát sinh các khoản thưởng cho CBCNV về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
để cho những khoản chi phí này là chi phí hợp lý thì em cần những hồ sơ và thủ tục gì? nó được quy định trong thông tư nghị định nào?
em cảm ơn!

Chi phần này bạn cần lưu ý các thủ tục sau :
-DN phải xây dựng qui chế (văn bản) qui định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến cải tiến do BLD phê duyệt áp dụng.
-DN phải thành lập hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến (thành phần có thể là GD, PGD phụ trách kỷ thuật, Kế toán trưởng, và có thể mời đại diện CQ nhà nước như sở KHCN dự và cho ý kiến)
-DN phải hạch toán rỏ ràng để thấy được tính hiệu quả cao trong SXKD.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều