Hỏi đáp các vấn đề có liên quan

  • Thread starter Vualua
  • Ngày gửi
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
50
Hà Nội
www.asx.com.au
Bạn có vấn đề nào vướng mắc về kiến thức cũng như tác nghiệp, hãy mạnh dạn đưa vấn đề của mình ra . Bạn có khả năng và kinh nghiệm , xin giúp mọi người với những trả lời xuất sắc nhất .
 
Trang tin Webketoan
M

mst

Guest
Xin chao cac thanh vien cua webketoan ! Minh tu ngay ra truong lam cong tac ke toan tai 1 cong ty TNHH, va hien minh dang muon tim hieu ve cong tac ke toan trong cong ty co phan , minh muon biet su khac nhau giua ke toan va tai chinh trong cong ty co phan. Rat mong nhan duoc loi giai dap . :thank
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
50
Hà Nội
www.asx.com.au
Xin trả lời bạn :

Về công việc hạch toán kế toán phụ thuộng vào nghiệp vụ phát sinh cụ thể của từng công ty và quy mô cũng như mức độ mạnh yếu mà có chính sách tài chính và hạch toán phù hợp .Như vậy từ việc tổ chức bộ máy hạch toán , thiết lập hệ thống kế toán và quản lý tài chính phụ thuộc vào những vấn đề trên nhiều hơn

Tuy nhiên mỗi công ty cần phải xem xét các văn bản luật quy định trong phạm vi hoạt động . Trong lĩnh vực kế toán và tài chính ngoài văn bản luật kế toán và các chuẩn mực kế toán, các quy định chung về tài chính ngân hàng và quản lý ngoại hối , bạn còn phải xem xét đến chế độ kế toán và tài chính áp dụng cho công ty . Nếu công ty cổ phần mà có nắm giữ vốn của nhà nuớc với công ty cổ phần ngoài quốc doanh và vốn DTNN thì quy định có khác nhau về mặt tài chính .

Thứ hai , giữa công ty TNHH và công ty cổ phần tại VN là có sự khác biệt . Một công ty TNHH ở nước ngoài có thể là một công ty cổ phần và có niêm yết chứng khoán trên SGD chứng khoán.Ở Việt nam các công ty TNHH thường là các doanh nghiệp nhỏ hoặc có vốn DTNN .Nói chung công ty CP thì bắt buộc phải có kiểm toán độc lập vào cuối niên độ nếu có niêm yết và trao đổi chứng khoán . Các công ty TNHH có thể có và có thể không tùy thuộc vào thành phần kinh tế .

Nói chung vấn đề cụ thể bạn hỏi chưa đủ thông tin để có thể trả lời bạn cụ thể hơn .
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều