Mở LC tại ngân hàng nhằm mục đích gì?

  • Thread starter haby
  • Ngày gửi
H

haby

Guest
Em mới vào công ty, thấy bỡ ngỡ quá nhất là việc mở LC tại ngân hàng cho mỗi lô hàng mới nhập từ nước ngoài về. Mong các anh chị hướng dẫn em hiểu rõ hơn về nó.
Em cảm ơn nhiều nhiều!!!
 
B

Bao Nghi

Guest
9/7/09
1
2
0
41
Quan 9
Mở LC tại ngân hàng nhằm mục đích gì? Em mới vào công ty, thấy bỡ ngỡ quá nhất là việc mở LC tại ngân hàng cho mỗi lô hàng mới nhập từ nước ngoài về. Mong các anh chị hướng dẫn em hiểu rõ

Các nhà kinh doanh xuất khẩu thường áp dụng phương thức thanh tóan L/C
Trước khi tìm hiểu về L/C thì phải ngâm cứu về phương thức nhờ thu đã.
Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi giao hàng và cung ứng dịch vụ cho người nhập khẩu thì uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu do mình lập ra


Người xuất khẩu sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất chuyển hàng hoá cho người nhập khẩu thì uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu do mình lập ra.

Các thành phần chủ yếu tham gia phương thức thanh toán này như sau:

- Người xuất khẩu

- Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu

- Ngân hàng đại lý của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu (đó là ngân hàng quốc gia của người nhập khẩu)

- Người nhập khẩu

Phương thức nhờ thu được phân ra làm hai loại như sau:

- Nhờ thu phiếu trơn: Người xuất khẩu sau khi xuất chuyển hàng hoá, lập các chứng từ hàng hoá gửi trực tiếp cho người nhập khẩu (không qua ngân hàng), đồng thời uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền trên cơ sở hối phiếu do mình lập ra.

Phương thức thanh toán này ít được sử dụng trong thanh toán thương mại quốc tế vì nó không đảm bảo quyền lợi cho người xuất khẩu.

- Nhờ thu kèm chứng từ: là phương thức trong đó người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu, không những chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hoá, gửi kèm theo với điều kiện là người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu có kỳ hạn, thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ hàng hoá để đi nhận hàng.

Theo phương thức này ngân hàng không chỉ là người thu hộ tiền mà còn là người khống chế bộ chứng từ hàng hoá. Với cách khống chế này quyền lợi của người xuất khẩu được đảm bảo hơn.

Khi đã hiểu về phương thức nhờ thu rùi thì mới đến cai L/C bạn nhé

Đây là hình thức mà Ngân hàng thay mặt gười nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được ngân hàngVN mở theo yêu cầu của người nhập khẩu (Mẫu mở L/C được in sẵn do ngân hàng cấp).

Thông qua hình thức này, người nhập khẩu được tiếp cận với những chuẩn mực thanh toán quốc tế (hiện hành là: UCP 500 - Các qui tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ do Phòng thương mại quốc tế phát hành).

Là khách hàng mở L/C nhập khẩu của ngân hàng, Quý khách còn có thể yêu cầu ngân hàng tư vấn về những điều khoản thanh toán... tốt nhất phù hợp với thông lệ quốc tế để đạt hiệu quả.

Trong hình thức này, thực chất ngân hàng đã đứng ra bảo lãnh thanh toán cho người nhập khẩu. Vì vậy, ngân hàng sẽ đưa ra một số yêu cầu đối với khách hàng như: Đề nghị ký quỹ, vay vốn...Căn cứ vào khả năng thanh toán, uy tín của khách hàng, ngân hàng có thể áp dụng mức miễn, giảm ký quỹ khác nhau do Giám đốc từng địa bàn ngân hàngVN công bố trong từng thời kỳ cụ thể.

Thư tín dụng không thể hủy ngang - Irrevocable L/C

I - Yêu cầu mở L/C :
1 - Nguồn vốn để đảm bảo thanh toán L/C:
Giả sử là trong hợp đồng các bên đã đồng ý thanh toán bằng L/C, Quý khách cần xem xét nguồn vốn để thanh toán cho L/C mà mình sẽ yêu cầu ngân hàng mở.

* L/C phát hành bằng vốn tự có, khách hàng ký quỹ 100%

* L/C phát hành bằng vốn tự có, khách hàng không ký quỹ đủ 100% và/ hoặc có yêu cầu miễn, giảm mức ký quỹ đề nghị Quý khách liên hệ với bộ phận Tín dụng nghiên cứu xem xét hoặc ngân hàng sẽ cung cấp đến Quý khách trong từng thời kỳ.

* L/C phát hành bằng vốn vay của ngân hàng, Quý khách liên hệ với bộ phận Tín dụng để xem xét.


2 - Đơn yêu cầu mở L/C:
Sau khi xem xét nguồn vốn, Quý khách căn cứ vào nội dung hợp đồng để làm đơn yêu cầu ngân hàng phát hành L/C. Để thuận tiện cho Quý khách ngân hàng đã có mẫu in sẵn theo tiêu chuẩn của ICC và của Tổ chức SWIFT quốc tế.

Vì ngân hàng mở L/C theo yêu cầu của người mua, do vậy Quý khách nên xem xét kỹ nội dung của hợp đồng để đảm bảo khi đưa vào L/C không bị mâu thuẫn vì nếu có mâu thuẫn tức là người mua vi phạm hợp đồng.

Sau khi hoàn chỉnh đơn yêu cầu phát hành L/C, Khách hàng cần xuất trình tại ngân hàng các giấy tờ sau:

* Thư yêu cầu phát hành L/C (theo Mẫu )
* Một bản sao Hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị tương đương như hợp đồng.
* Một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (đối với khách hàng giao dịch lần đầu)
* Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành (đối với hàng nhập khẩu có điều kiện).


Sau khi xem xét nguồn vốn để đảm bảo thanh toán L/C của khách hàng, ngân hàng sẽ quyết định việc phát hành L/C.

* Riêng đối với L/C nhập khẩu bằng vốn vay của Chính Phủ, ODA, ngoài những qui định đã nêu ở trên khách hàng cần gửi cho ngân hàng những giấy tờ như: Phê duyệt sử dụng vốn vay Chính phủ, ODA của bộ Tài chính; phê duyệt Hợp đồng của Tổ chức tài trợ vốn vay.

II - Kiểm tra nội dung L/C

Sau khi ngân hàng phát hành L/C, Quý khách sẽ nhận được một bản sao L/C đó. Quý khách nên xem xét đối chiếu giữa nội dung L/C với đơn yêu cầu của Quý khách để đảm bảo rằng L/C hoàn toàn phù hợp với hợp đồng và với yêu cầu của Quý khách, đồng thời thông báo cho ngân hàng ngay những sai lệch nếu có.

III - Sửa đổi L/C

Nếu Quý khách có nhu cầu sửa đổi L/C , đề nghị Quý khách xuất trình Thư yêu cầu sửa đổi L/C (theo mẫu) kèm văn bản thoả thuận giữa người mua và người bán (nếu có).

IV - Nhận và kiểm tra chứng từ

Quý khách hàng sẽ nhận bộ chứng từ giao hàng theo L/C tại trụ sở ngân hàng. Sau khi nhận chứng từ Quý khách cần kiểm tra đối chiếu giữa nội dung L/C với các chứng từ nhận được, trường hợp có những khác biệt giữa L/C với chứng từ trong vòng 03 ngày làm việc Quý khách cần thông báo gấp cho ngân hàng để khiếu nại ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng sẽ giao chứng từ khi Quý khách chấp nhận thanh toán bộ chứng từ và các chi phí liên quan (nếu có).

V - Yêu cầu phát hành Bảo lãnh/ uỷ quyền nhận hàng theo L/C.

Ngân hàng thực hiện phát hành bảo lãnh nhận hàng khi chưa có vận đơn gốc hoặc phát hành thư uỷ quyền nhận hàng hoặc ký hậu vận đơn để Quý khách có thể nhận hàng theo L/C.

Điều kiện để ngân hàng phát hành Thư bảo lãnh - Thư uỷ quyền nhận hàng, ký hậu vận đơn gốc:

Quý Khách cần ký quỹ 100% trị giá hóa đơn, hoặc ủy quyền cho ngân hàng khoanh số tiền tương ứng trên tài khoản tiền gửi hoặc ghi nợ tài khoản tiền vay khi thanh toán và tuỳ từng trường hợp Quý khách cần xuất trình những giấy tờ sau:

Phát hành Thư bảo lãnh nhận hàng: khách hàng phải có Thư yêu cầu phát hành bảo lãnh (theo mẫu) kèm 01 bản sao vận đơn đường biển hoặc vận đơn hàng không và 01 bản sao hoá đơn do người xuất khẩu gửi trực tiếp.

Phát hành Thư uỷ quyền nhận hàng: khách hàng phải có Thư yêu cầu phát hành Uỷ quyền nhận hàng (theo mẫu) kèm 01 bản gốc vận đơn hàng không ghi người nhận hàng là ngân hàng kèm 01 bản sao hoá đơn.

Ký hậu vận đơn đường biển: khách hàng phải có Thư yêu cầu ký hậu vận đơn (theo mẫu) kèm 01 bản gốc vận đơn đường biển và 01 bản sao hoá đơn.

VI - Thanh toán L/C:

Ngân hàng sẽ trích tiền từ tài khoản đã được chỉ định của Quý khách hàng để thanh toán cho ngân hàng nước ngoài theo quy định của L/C khi nhận được bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C.

VII - Hủy bỏ L/C

Nếu Quý khách có yêu cầu huỷ L/C cần lưu ý ngân hàng không chấp nhận huỷ L/C trong trường hợp:

* Khách hàng đã nhận hàng thông qua bảo lãnh nhận hàng của ngân hàng.
* Có tranh chấp thương mại mặc dù hai bên mua bán thoả thuận nhưng chưa được sự chấp thuận huỷ L/C của các Ngân hàng liên quan.


VIII - Những điểm cần lưu ý khi lựa chọn hình thức thanh toán bằng L/C đối với người Nhập khẩu/Người mở L/C.

1. Trước khi mở L/C, người mua cần thỏa thuận cụ thể với người bán về các khoản thanh toán, lịch giao hàng, phương tiện giao hàng, và các chứng từ cần xuất trình.

2. Người mua phải nhận thức rằng L/C không phải là hình thức thanh toán an toàn tuyệt đối vì ngân hàng chỉ giao dịch trên chứng từ chứ không biết đến hàng hóa. Nếu chứng từ phù hợp với các điều kiện, điều hoản của L/C thì người mua phải trả tiền mặc dù hàng hóa đã giao không đúng với hợp đồng.

3. Đảm bảo chắc chắn là L/C phù hợp với hợp đồng

4. Các điều kiện của L/C phải đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, không nên đưa vào L/C các nội dung quá chi tiết và các quy cách kỹ thuật quá phức tạp.

5. Trong quá trình giao dịch nếu có nghi ngờ, Quý khách hàng nên liên hệ ngay với ngân hàng để phối hợp xử lý.

6. Người mua cầm xem xét để tránh rủi ro do biến động tỷ giá ngoại tệ.:beernow:

Mong tài lieu nay se giup duoc ban phan nao, chuc vui ve
:yo yo (53):
 
H

hangqaz

Guest
18/11/14
1
0
1
31
Nghiệp vụ L/C hiện nay hầu như ngân hàng nào cũng hỗ trợ, bạn có thể gọi điện trực tiếp đến các nhân viên tín dụng họ sẽ hướng dẫn bạn làm L/C. Mình làm tín dụng bên Vietbank, cần gì có thể liên hệ mình nè: 094 456 2124
 
P

pham xen

Guest
18/11/14
5
0
1
30
Không liên quan nhưng mọi người tham khao thông tin bên em chút nhé.
Em bên Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á.

Lời đầu em xin giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á (ASL)

Được thành lập từ tháng 01/2005, Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á (ASL) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận, khai thuê hải quan vận chuyển nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống các chi nhánh tại Việt Nam, Hoa Kỳ và đội ngũ hơn 100 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại các văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Los Angeles, CA Hoa Kỳ. Cùng với mạng lưới đại lý chuyên nghiệp, đáng tin cậy tại hơn 90 quốc gia, chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đi đến các cảng, sân bay trên thế giới bảo đảm tạo gia tăng giá trị cho khách hàng với tiêu chuẩn cao.

Cần hỗ trợ hay tư vấn vận tải hay dịch vụ khai báo hải quan thì chị vui lòng liên hệ với người báo giá: Phạm Thị Xen theo số điện thoại 0984389972 hoặc sky: phamxen5ting

Rất mong được làm việc với chị và công ty trong thời gian sớm nhất.
Thân ái,
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều