Xử phạt 0.05% sau quyết toán thuế

  • Thread starter phamhuynh
  • Ngày gửi
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Các bạn cho mình xin ý kiến về cái Nghị Định 98 có đoạn
"Điều 12. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
2. Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước."

có nghĩa là cty mình sau quyết toán thuế truy thu thêm Thuế TNDN là 81.000.000d. Đã ký biên bản rồi nhưng chưa nhận được quyết định nộp thuế. Vậy mà hôm nay nhận quyết định có thêm tiền phạt 0.05% của 81.000.000d cho 114 ngày kể từ ngày nhận quyết định kiểm tra thuế. có đúng ko các bạn. cho mình xin ý kiến.
Theo mình thì ngày xử phạt phải tính từ khi sau BB quyết toán thuế và nhận quyết định nộp thuế. Mong các bạn giúp sớm. Cảm ơn nhiều
 
Sửa lần cuối:
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Các bạn cho mình xin ý kiến về cái Nghị Định 98 có đoạn
"Điều 12. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
2. Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước."

có nghĩa là cty mình sau quyết toán thuế truy thu thêm Thuế TNDN là 81.000.000d. Đã ký biên bản rồi nhưng chưa nhận được quyết định nộp thuế. Vậy mà hôm nay nhận quyết định có thêm tiền phạt 0.05% của 81.000.000d cho 114 ngày kể từ ngày nhận quyết định kiểm tra thuế. có đúng ko các bạn. cho mình xin ý kiến.
Theo mình thì ngày xử phạt phải tính từ khi sau BB quyết toán thuế và nhận quyết định nộp thuế. Mong các bạn giúp sớm. Cảm ơn nhiều
Nếu muốn đúng thì phạt thêm 10% nữa. Có lẽ CBT thấy.... nên quên mất đi 10% rồi đó
Trích điều 6 NĐ98/2007/NĐ-CP:
"....
- Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt;

- Phạt 10% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn;"
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Các bạn cho mình xin ý kiến về cái Nghị Định 98 có đoạn
"Điều 12. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
2. Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước."

có nghĩa là cty mình sau quyết toán thuế truy thu thêm Thuế TNDN là 81.000.000d. Đã ký biên bản rồi nhưng chưa nhận được quyết định nộp thuế. Vậy mà hôm nay nhận quyết định có thêm tiền phạt 0.05% của 81.000.000d cho 114 ngày kể từ ngày nhận quyết định kiểm tra thuế. có đúng ko các bạn. cho mình xin ý kiến.
Theo mình thì ngày xử phạt phải tính từ khi sau BB quyết toán thuế và nhận quyết định nộp thuế. Mong các bạn giúp sớm. Cảm ơn nhiều

Thuế đúng, vì trước khi có quyết định kiểm tra bạn có quyền điều chỉnh.
Mốc để tính thời gian phạt chậm nộp với các khoản truy thu khi quyết toán là ngày bạn nhận QD kiểm tra.
 
Sửa lần cuối:
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Nếu muốn đúng thì phạt thêm 10% nữa. Có lẽ CBT thấy.... nên quên mất đi 10% rồi đó
Trích điều 6 NĐ98/2007/NĐ-CP:
"....
- Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt;

- Phạt 10% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn;"
Mình hiểu nhưng ý mình chỉ muốn biết ở điều 12 mình ghi thôi. là tính tiền phạt từ thời điểm nào thôi?Từ lúc nhận tờ quyết định quyết toán thuế hay từ lúc ký BB quyết toán và quyết định nộp thuế sau quyết toán. Thân
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình hiểu nhưng ý mình chỉ muốn biết ở điều 12 mình ghi thôi. là tính tiền phạt từ thời điểm nào thôi?Từ lúc nhận tờ quyết định quyết toán thuế hay từ lúc ký BB quyết toán và quyết định nộp thuế sau quyết toán. Thân

...tính từ lúc nhận QD kiểm tra.
 
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Thuế đúng, vì trước khi có quyết định kiểm tra bạn có quyền điều chỉnh.
Mốc để tính thời gian phạt chậm nộp với các khoản truy thu khi quyết toán là ngày bạn nhận QD kiểm tra.

Cái nghị định ấy áp dụng từ năm 2008 hả bạn. Thân
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Mình hiểu nhưng ý mình chỉ muốn biết ở điều 12 mình ghi thôi. là tính tiền phạt từ thời điểm nào thôi?Từ lúc nhận tờ quyết định quyết toán thuế hay từ lúc ký BB quyết toán và quyết định nộp thuế sau quyết toán. Thân

Từ ngày hết hạn nộp thuế TNDN.
Thuế TNDN năm 2008 tính từ ngày 1/04/2009
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Các bạn cho mình xin ý kiến về cái Nghị Định 98 có đoạn
"Điều 12. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
2. Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước."

có nghĩa là cty mình sau quyết toán thuế truy thu thêm Thuế TNDN là 81.000.000d. Đã ký biên bản rồi nhưng chưa nhận được quyết định nộp thuế. Vậy mà hôm nay nhận quyết định có thêm tiền phạt 0.05% của 81.000.000d cho 114 ngày kể từ ngày nhận quyết định kiểm tra thuế. có đúng ko các bạn. cho mình xin ý kiến.
Theo mình thì ngày xử phạt phải tính từ khi sau BB quyết toán thuế và nhận quyết định nộp thuế. Mong các bạn giúp sớm. Cảm ơn nhiều
Tức là có Quyết định xử lý, NNT không được khai điều chỉnh bổ sung
 
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Tức là có Quyết định xử lý, NNT không được khai điều chỉnh bổ sung
Mình thấy cũng vô lý, vì BCTC của mình trước khi quyết toán thuế cty mình không nợ thuế TNDN. Đến khi nhận QD kiểm tra thuế làm sao doanh nghiệp có thể xác định thêm số thuế phải nộp để khỏi bị phạt. Khi quyết toán thuế kết thúc, lập luôn bản hai bên cùng ký và nhận quyết định nộp thuế theo BB quyết toán thuế thì khi ấy mình mới biết số tiền để nộp chứ.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình thấy cũng vô lý, vì BCTC của mình trước khi quyết toán thuế cty mình không nợ thuế TNDN. Đến khi nhận QD kiểm tra thuế làm sao doanh nghiệp có thể xác định thêm số thuế phải nộp để khỏi bị phạt. Khi quyết toán thuế kết thúc, lập luôn bản hai bên cùng ký và nhận quyết định nộp thuế theo BB quyết toán thuế thì khi ấy mình mới biết số tiền để nộp chứ.

Cái này là chuyện của DN, "tự khai tự nộp" mà.
Khi kiểm tra nếu có phát hiện sai lệch thì đương nhiên phải chịu chế tài theo qui định thôi.
 
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Cái này là chuyện của DN, "tự khai tự nộp" mà.
Khi kiểm tra nếu có phát hiện sai lệch thì đương nhiên phải chịu chế tài theo qui định thôi.
bạn nói vậy thì năm 2007 cty TM và Cty XD mình làm cũng quyết toán như thế mà đâu có phạt tính từ khi nhận GD kiểm tra mà tính từ khi nhân quyết định cuối cùng sau quyết toán thuế.Sau khi ký BB giữa hai bên thống nhất số thuế phải nộp rồi nhận quyết định nộp thuế mà DN chưa nộp thì lúc ấy mới tính phạt từng ngày từ ngày nhận quyết định nộp thuế. Thân
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
bạn nói vậy thì năm 2007 cty TM và Cty XD mình làm cũng quyết toán như thế mà đâu có phạt tính từ khi nhận GD kiểm tra mà tính từ khi nhân quyết định cuối cùng sau quyết toán thuế.Sau khi ký BB giữa hai bên thống nhất số thuế phải nộp rồi nhận quyết định nộp thuế mà DN chưa nộp thì lúc ấy mới tính phạt từng ngày từ ngày nhận quyết định nộp thuế. Thân

Lúc đó có Luật quản lý thuế chưa, bạn phải xem lại.
 
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Lúc đó có Luật quản lý thuế chưa, bạn phải xem lại.

Theo như Bác thuế ấy nói thì theo Nghị Định 98, ND này áp dụng từ ngày 1/7/2007 cơ mà. Bạn có quyết toán thuế gặp trường hợp giống mình ko vậy. cảm ơn
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Theo như Bác thuế ấy nói thì theo Nghị Định 98, ND này áp dụng từ ngày 1/7/2007 cơ mà. Bạn có quyết toán thuế gặp trường hợp giống mình ko vậy. cảm ơn

Có bị trường hợp như bạn tại Q.Tân Bình, TP.HCM năm 2008
 
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Có bị trường hợp như bạn tại Q.Tân Bình, TP.HCM năm 2008
Rồi bạn vẫn chấp nhận như thế ah? lúc ấy bạn có cảm thấy vô lý và thắc mắc giống mình ko vậy? vì theo cái ND 98 ấy nói cũng không rõ ràng là xử phạt bắt đầu từ thời điểm nào. Mình có hỏi 1 chị cũng làm ở 1 Chi Cục khác tại tỉnh, chị ấy nói xử phạt từ lúc nhận BB cuối cùng và quyết định nộp thuế.
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
771
1
18
HD
Theo mình thì từ khi ký biên bản giữa hai bên là bên bạn phỉa nộp rồi ko phải đợi đến khi nhận quyết định nộp phạt nữa vì cái này là Dn tự khai và tự nộp mà lúc ký biên bản là bạn phải biết số thuế mà cty bạn phải nộp rồi chứ.
 
P

phamhuynh

Guest
24/6/09
242
1
0
Ninh Thuận
Theo mình thì từ khi ký biên bản giữa hai bên là bên bạn phỉa nộp rồi ko phải đợi đến khi nhận quyết định nộp phạt nữa vì cái này là Dn tự khai và tự nộp mà lúc ký biên bản là bạn phải biết số thuế mà cty bạn phải nộp rồi chứ.
Đùng rồi bạn, nhưng đằng này là thuế xử phạt mình từ khi nhận QD triển tra cách đây 4 tháng. 0.05% của số thuế phải nộp sau BB cho 114 ngày.Thân
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Rồi bạn vẫn chấp nhận như thế ah? lúc ấy bạn có cảm thấy vô lý và thắc mắc giống mình ko vậy? vì theo cái ND 98 ấy nói cũng không rõ ràng là xử phạt bắt đầu từ thời điểm nào. Mình có hỏi 1 chị cũng làm ở 1 Chi Cục khác tại tỉnh, chị ấy nói xử phạt từ lúc nhận BB cuối cùng và quyết định nộp thuế.

Trích TT Số: 61/2007/TT-BTC
IV. Thời hiệu xử phạt, cách tính thời hạn, thời hiệu xử phạt và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:
Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (đối với loại thuế thực hiện quyết toán thuế) mà người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Rồi bạn vẫn chấp nhận như thế ah? lúc ấy bạn có cảm thấy vô lý và thắc mắc giống mình ko vậy? vì theo cái ND 98 ấy nói cũng không rõ ràng là xử phạt bắt đầu từ thời điểm nào. Mình có hỏi 1 chị cũng làm ở 1 Chi Cục khác tại tỉnh, chị ấy nói xử phạt từ lúc nhận BB cuối cùng và quyết định nộp thuế.
Trích"
"Điều 12. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế;
...
2. Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này."
Quy định về thời hạn nộp trong Thông tư 60/2007/TT-BTC đó bạn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều