Làm thế nào với nhân viên kế toán bán thời gian.

  • Thread starter lytvh
  • Ngày gửi
L

lytvh

Sơ cấp
21/8/08
11
0
0
38
hanoi
Công ty mình có thuê nhân viên kế toán bán thời gian làm việc từ 2008 đến hiện tại. Nhân viên kế toán đó chịu trách nhiệm công việc kế toán của công ty là làm báo cáo tháng, quý, năm. Bên mình trả lương theo tháng, công ty mình là công ty thương mại mới thành lập nên phát sinh ko nhiều. Lương tháng bên mình đang trả cho nhân viên đó là 1,2 triệu. Mình mới được nhận vào làm 1 tháng và sẽ phải đảm nhận công việc kế toán từ năm 2010. Bây giờ bên mình muốn chị kế toán kia hoàn tất sổ sách và bàn giao nhưng chị kế toán đó chưa làm sổ sách từ đầu năm đến giờ. Hôm trước bên mình phải nói dối là cơ quan thuế xuống kiểm tra thì chị kế toán đó mới cuống quýt hoàn thiện sổ sách, nhưng khi kiểm tra sổ sách chị đó làm có nhiều chỗ sai bên mình có nói để chị đó sửa lại nhưng chị đó không muốn sửa lại và có ý định không làm nữa.Nếu cứ để chị ấy làm như thế thì sổ sách chứng từ sẽ bị sai, còn nếu để chị đó nghĩ thì quá dễ dàng cho chị ta vì từ trước tới giờ chị ấy chỉ nhận lương mà không làm sổ sách cho bên mình. Mình đang không biết làm cách nào để yêu cầu chị kế toán đó làm lại sổ sách. Các bạn hãy cho mình cao kiến với . Thanks!
 
levanton

levanton

Cao cấp
Công ty mình có thuê nhân viên kế toán bán thời gian làm việc từ 2008 đến hiện tại. Nhân viên kế toán đó chịu trách nhiệm công việc kế toán của công ty là làm báo cáo tháng, quý, năm. Bên mình trả lương theo tháng, công ty mình là công ty thương mại mới thành lập nên phát sinh ko nhiều. Lương tháng bên mình đang trả cho nhân viên đó là 1,2 triệu. Mình mới được nhận vào làm 1 tháng và sẽ phải đảm nhận công việc kế toán từ năm 2010. Bây giờ bên mình muốn chị kế toán kia hoàn tất sổ sách và bàn giao nhưng chị kế toán đó chưa làm sổ sách từ đầu năm đến giờ. Hôm trước bên mình phải nói dối là cơ quan thuế xuống kiểm tra thì chị kế toán đó mới cuống quýt hoàn thiện sổ sách, nhưng khi kiểm tra sổ sách chị đó làm có nhiều chỗ sai bên mình có nói để chị đó sửa lại nhưng chị đó không muốn sửa lại và có ý định không làm nữa.Nếu cứ để chị ấy làm như thế thì sổ sách chứng từ sẽ bị sai, còn nếu để chị đó nghĩ thì quá dễ dàng cho chị ta vì từ trước tới giờ chị ấy chỉ nhận lương mà không làm sổ sách cho bên mình. Mình đang không biết làm cách nào để yêu cầu chị kế toán đó làm lại sổ sách. Các bạn hãy cho mình cao kiến với . Thanks!

Bạn nói người trước làm sổ cho cả năm 2009 rồi giao, nếu vì lý do gì đó mà họ không làm nũa, bạn nói có file số liệu nào đang làm giao cho bạn để hoàn thiện sổ sách. Bây giờ chưa phải là kết thúc năm, nên sổ sách có nhưng chổ chưa hoàn thành. Bạn để cho họ có thời gian để hoan thiện và sửa.
 
L

loanmegalink

Sơ cấp
15/6/09
42
0
0
42
Hà Nội
Công ty mình có thuê nhân viên kế toán bán thời gian làm việc từ 2008 đến hiện tại. Nhân viên kế toán đó chịu trách nhiệm công việc kế toán của công ty là làm báo cáo tháng, quý, năm. Bên mình trả lương theo tháng, công ty mình là công ty thương mại mới thành lập nên phát sinh ko nhiều. Lương tháng bên mình đang trả cho nhân viên đó là 1,2 triệu. Mình mới được nhận vào làm 1 tháng và sẽ phải đảm nhận công việc kế toán từ năm 2010. Bây giờ bên mình muốn chị kế toán kia hoàn tất sổ sách và bàn giao nhưng chị kế toán đó chưa làm sổ sách từ đầu năm đến giờ. Hôm trước bên mình phải nói dối là cơ quan thuế xuống kiểm tra thì chị kế toán đó mới cuống quýt hoàn thiện sổ sách, nhưng khi kiểm tra sổ sách chị đó làm có nhiều chỗ sai bên mình có nói để chị đó sửa lại nhưng chị đó không muốn sửa lại và có ý định không làm nữa.Nếu cứ để chị ấy làm như thế thì sổ sách chứng từ sẽ bị sai, còn nếu để chị đó nghĩ thì quá dễ dàng cho chị ta vì từ trước tới giờ chị ấy chỉ nhận lương mà không làm sổ sách cho bên mình. Mình đang không biết làm cách nào để yêu cầu chị kế toán đó làm lại sổ sách. Các bạn hãy cho mình cao kiến với . Thanks!

Chào bạn mình cũng đã rơi vào trường hợp tương tự của bạn. Chị kế toán bên mình chẳng biết có nghiệp vụ kế toán gì không nhưng mà xem qua sổ sách chứng từ mình thấy sai rất nhiều, nếu như bạn đợi kế toán bán thời gian hoàn thành sổ sách năm 2009 thì cũng gần hết năm tài chính rồi trong khi đó thời gian mình check lại, sửa lại cũng hết hơi. Tốt nhất là bạn yêu cầu bàn giao đầy đủ hoá đơn chứng từ hàng tháng theo báo cáo thuế,sau đó bạn xem lại và chỉnh sửa. Chúc bạn thành công.
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Công ty mình có thuê nhân viên kế toán bán thời gian làm việc từ 2008 đến hiện tại. Nhân viên kế toán đó chịu trách nhiệm công việc kế toán của công ty là làm báo cáo tháng, quý, năm. Bên mình trả lương theo tháng, công ty mình là công ty thương mại mới thành lập nên phát sinh ko nhiều. Lương tháng bên mình đang trả cho nhân viên đó là 1,2 triệu. Mình mới được nhận vào làm 1 tháng và sẽ phải đảm nhận công việc kế toán từ năm 2010. Bây giờ bên mình muốn chị kế toán kia hoàn tất sổ sách và bàn giao nhưng chị kế toán đó chưa làm sổ sách từ đầu năm đến giờ. Hôm trước bên mình phải nói dối là cơ quan thuế xuống kiểm tra thì chị kế toán đó mới cuống quýt hoàn thiện sổ sách, nhưng khi kiểm tra sổ sách chị đó làm có nhiều chỗ sai bên mình có nói để chị đó sửa lại nhưng chị đó không muốn sửa lại và có ý định không làm nữa.Nếu cứ để chị ấy làm như thế thì sổ sách chứng từ sẽ bị sai, còn nếu để chị đó nghĩ thì quá dễ dàng cho chị ta vì từ trước tới giờ chị ấy chỉ nhận lương mà không làm sổ sách cho bên mình. Mình đang không biết làm cách nào để yêu cầu chị kế toán đó làm lại sổ sách. Các bạn hãy cho mình cao kiến với . Thanks!

Theo mình, để cho nhanh, bạn nói chị kế tóan cũ bàn giao lại tòan bộ sổ sách theo BC Thúê. Có gì cần thì bạn hạch tóan cũng như điều chỉnh vào tháng 12/09 này.
 
L

lytvh

Sơ cấp
21/8/08
11
0
0
38
hanoi
Mình mới có 1 năm kinh nghiệm thôi với lại mình không học kế toán ra. Bây giờ mình phải đảm nhận công việc từ kế toán từ trước tới giờ thì khá vất với lại mình cũng không tự tin về nghiệp vụ mấy. Chị kế toán làm cho bên mình đã có 7 năm kinh nghiệm rồi mà không hiểu tại sao lại làm như thế. Mình không muốn chịu trách nhiệm công việc của chị kế toán kia mà muốn chị ấy sửa lại đúng và hoàn thiện sổ sách hết năm nay. Nhung không biết có cách nào để chị ấy chịu hợp tác. Bây giờ mình phải làm cách nào ? Thanks !
 
N

ngocfu

Cao cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Mình mới có 1 năm kinh nghiệm thôi với lại mình không học kế toán ra. Bây giờ mình phải đảm nhận công việc từ kế toán từ trước tới giờ thì khá vất với lại mình cũng không tự tin về nghiệp vụ mấy. Chị kế toán làm cho bên mình đã có 7 năm kinh nghiệm rồi mà không hiểu tại sao lại làm như thế. Mình không muốn chịu trách nhiệm công việc của chị kế toán kia mà muốn chị ấy sửa lại đúng và hoàn thiện sổ sách hết năm nay. Nhung không biết có cách nào để chị ấy chịu hợp tác. Bây giờ mình phải làm cách nào ? Thanks !


Theo mình, hai người làm biên bản bàn giao thì sẽ phân rõ trách nhiệm.
Cuối cùng, bạn nên dùng "tình cảm" mà thôi!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều