Mỗi tuần một chuyên đề

vay ngọai tệ nộp vào Ngân Hàng

  • Thread starter ngoc3000
  • Ngày gửi
N

ngoc3000

Sơ cấp
28/9/09
14
0
1
Tp.HCM
Chào đại gia đình kế tóan

Mình có 1 vấn đề này không hiểu mong gia đình kế tóan chỉ mình với.
Công ty mình vay tiền của giám đốc bằng tiền usd để nộp vào Ngân Hàng thanh tóan tiền hàng cho nước ngòai .Vậy thì mình phải hạch tóan sao cho phù hợp giữa tiền vay ở công ty và tiền nộp ở Ngân Hàng.
Mong gia đình chỉ mình sớm.
Cảm ơn và chúc sức khỏe gia đình kế tóan nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngoczung

Trung cấp
1/12/09
160
0
0
quận 1 - TP. HCM
Chào đại gia đình kế tóan

Mình có 1 vấn đề này không hiểu mong gia đình kế tóan chỉ mình với.
Công ty mình vay tiền của giám đốc bằng tiền usd để nộp vào Ngân Hàng thanh tóan tiền hàng cho nước ngòai .Vậy thì mình phải hạch tóan sao cho phù hợp giữa tiền vay ở công ty và tiền nộp ở Ngân Hàng.
Mong gia đình chỉ mình sớm.
Cảm ơn và chúc sức khỏe gia đình kế tóan nhiều.

Chào bạn
- Vay tiền: làm hợp đồng vay, phiếu thu: nợ TK 111 / có TK 311
- Nộp tiền mặt vào ngân hàng: phiếu chi nợ TK 112 / có TK 111
- Thanh tóan tiền hàng: nợ Tk 331 / có TK 112
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA