Khi giải thể có được xin hoàn thuế không?

  • Thread starter jane2906
  • Ngày gửi
J

jane2906

Sơ cấp
16/8/08
36
0
6
TPHCM
Chào cả nhà, anh chị cho e hỏi, cty e thành lập tháng 6/09. Đến tháng 12/09 cty e giải thể (kg có phát sinh doanh thu, nhưng có phát sinh chi phí và thuế GTGT đầu vào).
Vậy khi e làm thủ tục xin giải thể doanh nghiệp e có thể xin hoàn thuế GTGT luôn cùng một lúc có được không (thuế GTGT ~10tr)
Nếu được thì e cần làm những thủ tục gì, anh chị help em với nha. Thanks cả nhà!
 
N

ngocfu

Cao cấp
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Chào cả nhà, anh chị cho e hỏi, cty e thành lập tháng 6/09. Đến tháng 12/09 cty e giải thể (kg có phát sinh doanh thu, nhưng có phát sinh chi phí và thuế GTGT đầu vào).
Vậy khi e làm thủ tục xin giải thể doanh nghiệp e có thể xin hoàn thuế GTGT luôn cùng một lúc có được không (thuế GTGT ~10tr)
Nếu được thì e cần làm những thủ tục gì, anh chị help em với nha. Thanks cả nhà!

Công ty bạn sẽ không được hoàn thuế khi chưa phát sinh doanh thu.
 
H

hoconbuongbinh

Guest
18/11/09
23
0
0
bien
Chào cả nhà, anh chị cho e hỏi, cty e thành lập tháng 6/09. Đến tháng 12/09 cty e giải thể (kg có phát sinh doanh thu, nhưng có phát sinh chi phí và thuế GTGT đầu vào).
Vậy khi e làm thủ tục xin giải thể doanh nghiệp e có thể xin hoàn thuế GTGT luôn cùng một lúc có được không (thuế GTGT ~10tr)
Nếu được thì e cần làm những thủ tục gì, anh chị help em với nha. Thanks cả nhà!
http://webketoan.vn/forum/archive/index.php/t-30232.html
Bạn có thể vào linh này tham khảo
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,915
16
38
Sài Gòn đẹp lắm
Thuế gtgt mua vào có đầy đủ chứng từ theo qui định và phục vụ cho hđộng sxkd của cty thì DN được phép xin hoàn thuế. Không liên quan gì tới việc có dthu hay không.
Tốt nhất là hoàn chỉnh xong bộ hsơ xin hoàn thuế, và nhận tiền hoàn thuế, rồi sau đó làm thủ tục giải thể cũng không muộn.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Chào cả nhà, anh chị cho e hỏi, cty e thành lập tháng 6/09. Đến tháng 12/09 cty e giải thể (kg có phát sinh doanh thu, nhưng có phát sinh chi phí và thuế GTGT đầu vào).
Vậy khi e làm thủ tục xin giải thể doanh nghiệp e có thể xin hoàn thuế GTGT luôn cùng một lúc có được không (thuế GTGT ~10tr)
Nếu được thì e cần làm những thủ tục gì, anh chị help em với nha. Thanks cả nhà!

Bạn tham khảo cái này nha
Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể

Số 3031/TCT-KK
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008
V/v hoàn thuế GTGT
đối với doanh nghiệp giải thể
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1861CT/KK&KTT ngày 27/5/2008 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với đơn vị giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, thì:
- Điều 154 quy định: "Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại... Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi".
- Khoản 1 (b) Điều 157 quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: "Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần".
- Điều 158 quy định: "... Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty".

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 1861CT/KK&KTT nêu trên, trường hợp Công ty TNNH một thành viên Đại Phát nếu có đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết khi giải thể theo đúng hướng dẫn tại Điểm 9, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên trong đó văn bản đề nghị hoàn thuế của Công ty đóng dấu của chủ sở hữu là Công ty cổ phần sơn Đại Phát do đã nộp con dấu cho cơ quan Công an theo quy định sau khi giải thể) và đảm bảo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 nêu trên thì được xem xét giải quyết hoàn thuế và Công ty cổ phần sơn Đại Phát được thụ hưởng số tiền hoàn thuế (nếu có) của Công ty TNHH một thành viên Đại Phát.

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên Đại Phát thực hiện thủ tục giải thể không đúng quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 thì số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của Công ty được hạch toán vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của chủ sở hữu là Công ty cổ phần sơn Đại Phát.

Để xử lý hoàn thuế trong trường hợp này, Cục Thuế phải căn cứ vào kết quả thanh lý tài sản, công nợ, trong đó có công nợ về thuế đã được xử lý khi thực hiện giải thể; trường hợp tài sản của Công ty TNHH một thành viên Đại Phát có liên quan đến thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì phải kiểm tra tình hình xử lý để xem xét trước khi hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.
 

Xem nhiều