liên kết giá tri giữa các sheet

  • Thread starter hungb12
  • Ngày gửi

4595 lượt xem

H

hungb12

Sơ cấp
8/12/09
1
0
0
yênbái
nhờ diễn đàn lập hộ hàm dò tìm. Tôi có file đính kèm, với nội dung cần giúp:
- nhảy hết các thông số thuộc các cột của sheet T1E12.1, T2E12.1, E12 .2, I ĐZ sang sheet Tsố
- từ đó dùng sheet Tsố copy nguyên bản vào từng ngày hàng tháng
cảm ơn nhiều!
 

Đính kèm


Thành viên trực tuyến

  • Khanhh Khanhh

Xem nhiều