Hỏi về ROCE (return on captal employed)

  • Thread starter mhtn
  • Ngày gửi
M

mhtn

Guest
6/1/05
3
0
0
43
Hà Nội
Mình đang làm bài tập là một phân tích báo cáo tài chính của một công ty nước ngoài, trong đó có chỉ số này và mình không hiểu lắm khi xảy ra một số tình huống sau:

Về công thức ROCE = (PBIT *100%)/ Capital employed

Vấn đề mình không biết xử lý thế nào là:

- Trong các báo cáo tài chính nước ngoài rất nhiều báo cáo sau chỉ tiêu Operating Profit thì đưa ra chỉ tiêu Finance Cost và Finance Income mà không bóc tách là Interest expense. Vậy trong trường hợp này PBIT được tính như thế nào?

- Thứ hai là khi PBIT âm thì tính ROCE như thế nào? Nếu lắp công thức tính như bình thường trên vào thì không thể phân tích nguyên nhân làm biến động ROCE.
 
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Nguyên nhân ở đâu?

Các báo cáo như bạn mô tả thường không xen lẫn CLTG vào chi phí hay thu nhập tài chính như ta nên phần Finance Cost/Income thuần túy là Chi phí hay Thu nhập từ các khoản vốn nhận tài trợ hay đi tài trợ. Chênh lệch cuả Finance Cost và Finance Income là Net Fiance Cost/Income, chính là I trong cụm PBIT.

Như vậy, nếu dưới Operating profit (OP) không có Net Other income/expense (NOI/E)thì OP sẽ là PBIT, nếu có NOI/E thì bạn phải cộng OP với NOI/E để có PBIT.

PBIT âm thì vẫn ráp vào công thức để tính ROCE mà thôi. Bạn phân tích nguyên nhân làm biến động ROCE dựa trên một gía trị đơn ROCE như thế nào?
Đã là biến động thì bạn phải tính ra biến động tuyệt đối hay tương đối so với ROCE cuả kỳ trước chẳng hạn. Nguyên nhân làm cho ROCE từ 10% xuống còn -5%....nằm ở R và CE chứ không nằm trong bản thân ROCE.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều