dấu vuông sai MST, ai gặp rồi xin chia sẻ với.

  • Thread starter le thi le toan
  • Ngày gửi
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
tháng 9 công ty mua 1 quyển hóa đơn, giờ mới phát hiện MST trên dấu vuông bị sai. công ty đã xuất 3 hóa đơn rồi, công ty người ta cũng đã khai báo thuế.
giờ tôi phải làm sao?
và thủ tục như thế nào?
ai từng trải xin cho chút kinh nghiệm.
cảm ơn nhiều.
:047::047::047:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều