dấu vuông sai MST, ai gặp rồi xin chia sẻ với.

  • Thread starter le thi le toan
  • Ngày gửi

1132 lượt xem

le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
tháng 9 công ty mua 1 quyển hóa đơn, giờ mới phát hiện MST trên dấu vuông bị sai. công ty đã xuất 3 hóa đơn rồi, công ty người ta cũng đã khai báo thuế.
giờ tôi phải làm sao?
và thủ tục như thế nào?
ai từng trải xin cho chút kinh nghiệm.
cảm ơn nhiều.
:047::047::047:
 

BQT trực tuyến

  • mkhank4
    mkhank4
    Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

  • mkhank4

Xem nhiều