Nghiệp vụ thuê TSCD

  • Thread starter tranyennhi
  • Ngày gửi
T

tranyennhi

Guest
23/12/09
1
0
0
ha noi
chao cả nhà
cả nahf cho em hoi nghiep vụ về thuê TSCD số tiền định khoản như thế nào với:
thuê TSCD của cty B theo phương pháp thuê tài chính, thời hạn thuê là 5 năm. Giá trị hợp lý của TS chưa thuế là 600.000d thuế GTGT 10%. so tiền phải trả hàng năm chưa thuế là vào cuối mỗi năm la 150.000d .Lãi suất theo hợp đồng 12%/năm . Biết nợ gốc phải trả được xác định theo giá chưa thuế GTGT.
Giúp em với em sắp thi rồi:
:015:
 
ntmphung

ntmphung

Guest
24/10/06
51
0
6
TpHCM
Lúc nhận TS:
Nợ 212: 600.000
Có 315: 150.000
Có 342: 450.000
Cuối mỗi năm:
Nợ 342: 150.000
Có 315: 150.000
Khi nhận hoá đơn thanh toán tiền thuê và thanh toán:
Nợ 635: [150.000 + (600.000/5) x 10%) x 12% = 19.440 (lãi trên nợ gốc và thuế)
Nợ 133: 600.000/5 x 10% = 12.000
Nợ 315: 150.000
Có 112
Nếu chưa thanh toán
Nợ 635: 19.440
Nợ 133: 12.000
Có 315
Bạn đọc thêm trong quyết định 15 có hướng dẫn khá rõ về thuê tài chính.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,283
1,497
113
Hà Nội - Thái Nguyên
chao cả nhà
cả nahf cho em hoi nghiep vụ về thuê TSCD số tiền định khoản như thế nào với:
thuê TSCD của cty B theo phương pháp thuê tài chính, thời hạn thuê là 5 năm. Giá trị hợp lý của TS chưa thuế là 600.000d thuế GTGT 10%. so tiền phải trả hàng năm chưa thuế là vào cuối mỗi năm la 150.000d .Lãi suất theo hợp đồng 12%/năm . Biết nợ gốc phải trả được xác định theo giá chưa thuế GTGT.
Giúp em với em sắp thi rồi:
:015:

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính xác định theo chuẩn mực số 6 và chế độ kế toán.

Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu là:

150.000 x 3,605 = 540.750.

Như vậy giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu thấp hơn giá trị hợp lý của TSCĐ tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản nên NG xác định là 540.750.

Cách hạch toán: Xem hướng dẫn trong chế độ kế toán, phần TK 212.

(Lưu ý: Lãi năm đầu tiên là 540.750 x 12%; 150.000 là cả gốc và lãi).
 
N

nhatquangbl

Sơ cấp
23/12/09
31
0
0
bao loc
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính xác định theo chuẩn mực số 6 và chế độ kế toán.

Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu là:

150.000 x 3,605 = 540.750.

Như vậy giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu thấp hơn giá trị hợp lý của TSCĐ tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản nên NG xác định là 540.750.

Cách hạch toán: Xem hướng dẫn trong chế độ kế toán, phần TK 212.

(Lưu ý: Lãi năm đầu tiên là 540.750 x 12%; 150.000 là cả gốc và lãi).[/QUOTE
bạn cho mình hỏi 3.605 bạn tính ở đâu ra vậy
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,283
1,497
113
Hà Nội - Thái Nguyên
bạn cho mình hỏi 3.605 bạn tính ở đâu ra vậy

Bó tay với bạn luôn.

Đây là câu của sinh viên, mà sinh viên thì phải học qua về giá trị thời gian của tiền trước khi xác định đựơc NG của TSCĐ thuê tài chính.

Con số đó là hệ số hiện giá của dòng tiền đều vào cuối mỗi kỳ với lãi suất và số kỳ hạn đã cho theo đề bài.
 

Xem nhiều