Form thời gian làm thêm gửi kèm quyet toán thuế

  • Thread starter wrong
  • Ngày gửi
wrong

wrong

Cao cấp
16/10/07
718
0
0
39
Hà Nội
trich TT 84 nói:
Đơn vị sử dụng lao động phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được gửi cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế

cái này có form ko nhỉ?
 
Webketoan PRO

Xem nhiều