Doanh nghiệp mới thành lập thang 11/2009 co phải lập BCTC

  • Thread starter ngoc1906
  • Ngày gửi
N

ngoc1906

Guest
19/12/09
8
0
0
34
DAKLAK
Ca nha oi cho minh hoi???dn minh moi thanh lạp thang 11/2009 mình hoi bên cuc thuế thì ho nói khong can phải lap bctc cho cục thuế trong năm nay nhưng phải lạp để nộp cho các noi khác,vạy các nơi khác là nơi nào vậy cả nhà.minh mới vào nghề nên không bít nhiều lắm,cae nhà giúp mình nha
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hong86ht

Guest
14/5/08
9
0
0
38
cau giay ha noi
bạn cũng phải nộp lên chi cục thuế đó la bên thuế nói thế thôi chứ nếu bạn không có là bị phạt dấy còn các bên khác là bạn phải nộp 1 bản lên quận ma don vi ban đóng ấy neu ben cty ban la cty con thi len tỏng nua con khong thì thoi chỉ nop 1 ban o phòng thống kê của uy ban nhân dan quận thôi
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ca nha oi cho minh hoi???dn minh moi thanh lạp thang 11/2009 mình hoi bên cuc thuế thì ho nói khong can phải lap bctc cho cục thuế trong năm nay nhưng phải lạp để nộp cho các noi khác,vạy các nơi khác là nơi nào vậy cả nhà.minh mới vào nghề nên không bít nhiều lắm,cae nhà giúp mình nha

bạn cũng phải nộp lên chi cục thuế đó la bên thuế nói thế thôi chứ nếu bạn không có là bị phạt dấy còn các bên khác là bạn phải nộp 1 bản lên quận ma don vi ban đóng ấy neu ben cty ban la cty con thi len tỏng nua con khong thì thoi chỉ nop 1 ban o phòng thống kê của uy ban nhân dan quận thôi
Luật kế toán:
Theo khoản 4, điều 13 của Luật Kế toán 03/2003/QH 11:
" Trong trường hợp thời gian kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian nhỏ hơn 90 ngày thì được phép cộng vào kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc kỳ kế toán của năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán của năm cuối cùng không được lớn hơn 15 tháng

Không cần phải làm BCTC !
 
Phạm Văn Khang

Phạm Văn Khang

Cao cấp
19/12/05
1,360
31
48
Thái Bình - TP.HCM
Chào bạn
Căn cứ vào Luật kế toán và Quyết định 15 thì Cty bạn không phải nộp BCTC đâu, mình cũng mới có cty thành lấp từ T10/2009 cơ quan thúe lập biên bản ban đầu cũng ghi rõ kỳ báo cáo bắt đầu từ 01/10/2009 ĐẾN 31/12/2010.

Luật kế toán
Điều 13. Kỳ kế toán

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết;

b) Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ ngày có hiệu lực ghi trên quyết định thành lập đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.

Quyết định 15
7- Kỳ lập báo cáo tài chính

7.1 Kỳ lập báo cáo tài chính năm
Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.
 
U

Uyen

Guest
cam on ca nha.vay em k can lap báo cáo nua phai k?ben cuc thuế cung noi là em dc lam bao cáo gop sang năm sau luon ,nhưng neu để san năm lam thi năm nay em co phai làm don xin lam gop bctc sang nam sau khong?.vi e moi vao nghề nên cũng co nhiều điều k bít co gì ca nha chi dum em nha.cam on ca nha nhiêu nhieu.

Em đọc lại câu trả lời của anh Khang thì sẽ không phải hỏi câu này nữa. Tất cả đều có trong Luật kế toán rồi. Em không phải làm đơn xin làm gộp sang năm sau, trừ khi cục thuế nơi em yêu cầu làm. Vả lại những câu hỏi thế này em nên chủ động một chút, em có thể gọi điện lên phòng hỗ trợ thuế họ sẽ trả lời em.
Thân
 
N

ngoc1906

Guest
19/12/09
8
0
0
34
DAKLAK
em đã gọi điện lênh phòng hổ trợ thuế họ noi phải lam bien bản nhưng em lên cục thuế hỏi ho nói không cần làm biên bản vậy em phải nghe ai ha moi người
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
em đã gọi điện lênh phòng hổ trợ thuế họ noi phải lam bien bản nhưng em lên cục thuế hỏi ho nói không cần làm biên bản vậy em phải nghe ai ha moi người

Vấn đề này sao thấy lòng vòng quá !, Bạn cứ nghỉ đơn giản như thế này:
Chuyện BCTC bạn gộp hay không gộp thì làm sao bên thuế họ biết, cho đến khi hết hạn nộp BCTC mà không thấy BC của đơn vị bạn họ sẽ thông báo về việc không nộp BCTC, khi đó bạn giải trình là Cty gộp sang 2010 thì như vậy thấy ổn không, tiếc gì một cái CV để thông báo trước cho họ biết, như thế nào là chuyện của họ miễn sao mình nắm trong tay cái CV thông báo có đóng dấu tiếp nhận từ CQ thuế là êm xuôi rồi, sao này khỏi lo sợ bị bắt bẻ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA