Tiền lương, tiền công trong đơn vị sự nghiệp công lập

  • Thread starter hungvks
  • Ngày gửi
H

hungvks

Guest
30/9/09
35
0
0
Hà Nội
Hiện nay, hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập đã và đang chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 26/4/2006 của Chính phủ.
Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn đó là chi trả tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm cho người lao động; do quy định của pháp luật là chưa rõ nên mỗi đơn vị có một cách hiểu và thực hiện khác nhau.
Đề nghị các bạn thảo luận về phương thức thực hiện mà đơn vị tôi đang áp dụng như sau:
* Về nguồn thu:
- Kinh phí ngân sách cấp cho số cán bộ là công chức trong bỉên chế gồm (tiền lương, chi thường xuyên và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao thêm);
- Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ
* Chi trả tiền lương, tiền công:
- Chi tiền lương cơ bản để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được giao; trả theo hệ số lương cấp bậc, chức vụ của từng chức danh (cán bộ trong biên chế trả từ kinh phí ngân sách cấp; viên chức và hợp đồng lao động trả từ nguồn thu dịch vụ.
- Chi tiền lương, tiền công thực hiện các hoạt động dịch vụ: Cho tất cả biên chế, viên chứuc, hợp đồng lao động; cũng căn cứ theo hệ số do đơn vị quy định, phù hợp với vai trò, vị trí, trách nhiệm, mức đọ tham gia, đóng góp thực hiện hoạt động dịch vụ; quỹ lương dịch vụ được xác định theo đơn giá tiền lương, tiền công trong tổng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ.
- Chi thu nhập tăng thêm: Từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Hàng tháng chỉ tạm chi, cuối năm mới xác định chính xác mức chi thu nhập tăng thêm.
Đề nghị các bạn thảo luận xem chúng tôi thực hiện chi trả tiền lương, tiền công như vậy đã đúng với quy định của Nghị đinh 43. Thông tư 71, Thông tư 113 hay chưa?
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
914
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
* Chi trả tiền lương, tiền công:
- Chi tiền lương cơ bản để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên được giao; trả theo hệ số lương cấp bậc, chức vụ của từng chức danh (cán bộ trong biên chế trả từ kinh phí ngân sách cấp; viên chức và hợp đồng lao động trả từ nguồn thu dịch vụ.
- Chi tiền lương, tiền công thực hiện các hoạt động dịch vụ: Cho tất cả biên chế, viên chứuc, hợp đồng lao động; cũng căn cứ theo hệ số do đơn vị quy định, phù hợp với vai trò, vị trí, trách nhiệm, mức đọ tham gia, đóng góp thực hiện hoạt động dịch vụ; quỹ lương dịch vụ được xác định theo đơn giá tiền lương, tiền công trong tổng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ.
- Chi thu nhập tăng thêm: Từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Hàng tháng chỉ tạm chi, cuối năm mới xác định chính xác mức chi thu nhập tăng thêm.
Đề nghị các bạn thảo luận xem chúng tôi thực hiện chi trả tiền lương, tiền công như vậy đã đúng với quy định của Nghị đinh 43. Thông tư 71, Thông tư 113 hay chưa?
Câu màu đỏ: Đơn vị anh tự xây dựng hệ số, quỹ lương ạ ?

Câu màu xanh: Đơn vị em cũng tạm chi nhưng là tạm chi theo quý, cúôi năm mới xác đinh chính xác con số chi thu nhập tăng thêm. Cho em hỏi một chút, đơn vị anh chi trả lương tăng thêm theo cách thức và tiêu chí như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ không ạ ?
 
H

hungvks

Guest
30/9/09
35
0
0
Hà Nội
Quỹ lương dịch vụ do đơn vị tự xác định, căn cứ vào nguồn thu dịch vụ, đơn giá tiền lương để xác định; Về hệ số, hiện văn bản chưa quy định cụ thể, chỉ nêu nguyên tắc là xác định theo lương cấp bậc, chức vụ. Tuy nhiên, trên thực tế nếu chi như vậy thì không phù hợp với vai trò, vị trí, trách nhiệm, mức độ đóng góp của từng chức danh vào qá trình thực hiện các hoạt động dịch vụ, tạo nguồn thu dịch vụ. Nên có thể theo 2 phương án: Tự xây dựng hệ số hoặc kết hợp cả hệ số ngạch bậc và hệ số tự xây dựng để có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Không biết như vây đã chặt ché và phù hợp với quy định chưa?
- Thu nhập tăng thêm: Quỹ thu nhập tăng thêm thì xác định theo quý, không quá 60% chênh lệch thu lớn hơn chi; tuy nhiên, có thể tạm chi thu nhập tăng thêm theo tháng.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
914
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hiện tại đơn vị em cũng tự chủ 100% , thu 100% từ dịch vụ và SXKD nhưng lương được áp dụng theo NĐ204 và NĐ205/2004. Em cũng muốn xây dựng hệ số hoặc xác định cách thức chi trả lương riêng cho đơn vị nhưng chưa tìm được văn bản có nói về phần này ...
 
H

hungvks

Guest
30/9/09
35
0
0
Hà Nội
Theo tôi, thì đơn vị không thể xây dựng hệ số lương riêng được nhưng có thể quy định hệ số điều chỉnh tiền lương cho phù hợp với thực tế, ví du theo công thức
L = Ltt x Hcb x Hdc x K
L là tiền lương
Ltt là lương tối thiểu do Nhà nước quy định
Hcb là hệ số theo cấp bậc, chức vụ
Hdc là hệ số điều chỉnh theo chức danh do đơn vị tự quy định
K là hệ số so sánh giữa tổng chi phí tiền lương từ nguồn thu dịch vụ sới tổng quỹ lương theo hệ số cấp bậc, chức vụ
Theo bạn như vậy có hợp lý không?
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
914
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Theo tôi, thì đơn vị không thể xây dựng hệ số lương riêng được nhưng có thể quy định hệ số điều chỉnh tiền lương cho phù hợp với thực tế, ví du theo công thức
L = Ltt x Hcb x Hdc x K
L là tiền lương
Ltt là lương tối thiểu do Nhà nước quy định
Hcb là hệ số theo cấp bậc, chức vụ
Hdc là hệ số điều chỉnh theo chức danh do đơn vị tự quy định
K là hệ số so sánh giữa tổng chi phí tiền lương từ nguồn thu dịch vụ sới tổng quỹ lương theo hệ số cấp bậc, chức vụ
Theo bạn như vậy có hợp lý không?
Hệ số K này em thật sự chưa hiểu lắm ... anh có thể giải thích kỹ hơn không ạ ?
Hơn nữa Tổng quỹ tiền lương sẽ đợc phép tối đa là bao nhiều? Căn cứ vào đâu để xác định số tối đa có thể chi ạ?
 
H

hungvks

Guest
30/9/09
35
0
0
Hà Nội
Nếu không có hệ số K này thì có thể bạn sẽ không có đủ tiền để trả lương.
Cách xác định hệ số K:
Ví dụ nguồn thu dịch vụ trong tháng là 120 triệu; trong đó chi phí tiền lương được xác định theo đơn giá (hoặc theo dự toán) là 40 triệu.
Tổng quỹ lương theo cấp bậc, chức vụ trong tháng của đơn vị bạn là 80 triệu.
Như vậy hệ số K sẽ là 40/80 = 0,5
Tóm lại, từ thực tế nguồn thu dịch vụ trong tháng thì chỉ có 40 triệu để chi lương dịch vụ, và lương dịch vụ chỉ bằng 0,5 lần lương cấp bậc, chức vụ.
Ý nghĩa của hệ số K chỉ là để phản ánh thực tế nguồn thu dịch vụ mà thôi.
 
T

tridung73vn

Guest
2/7/07
35
0
0
48
TP. Ho Chi Minh
Xây dựng đơn giá tiền lương đối với họat động dịch vụ (bao gồm lương theo hệ số+thu nhập theo năng suất lao động+tiền công) gởi Sở chủ quản, Sở LĐ-TB-XH đăng ký để làm căn cứ tính vào chi phí dịch vụ .
 
T

t2vy1979

Guest
20/8/04
32
1
6
Binh Duong
cho tôi hỏi thêm bạn HungVKS là nếu đơn vị sự nghiệp tự chủ 1 phần thì tiền lương có được hưởng từ lương NSNN và lương bên phần dịch vụ kg?
 
Q

quynh27

Guest
1/9/16
2
0
1
35
e cần tìm người dạy nghiệp vụ kế toán trên tài liệu chứng từ thực tế tại cơ quan em , e đagn làm ở đơn vị sự nghiệp có thu, có mảng làm dịch vụ , thu được tiền và xuất trả hóa đơn, e mới vào, mong anh chị nào có thơi gian có thể giúp e được ko, e xin hậu tạ
 

Xem nhiều