Kê khai mẫu 09C/PL-TNCN

  • Thread starter ocmongtay272
  • Ngày gửi
O

ocmongtay272

Sơ cấp
21/10/08
9
0
1
TP
Các anh chị ơi, cho em hỏi: trong chỉ tiêu 12 ở mẫu phụ lục số 09C/PL-TNCN (thông tư 84/2008) có yêu cầu kê khai số tháng được khấu trừ. Vậy ở đây mình có tính luôn lương T13 vào k ah? Như vậy, số tháng được khấu trừ sẽ là 13 tháng, có đúng ko ah? Vì năm nay Thuế thay đổi mà chưa có hướng dẫn cụ thể về quyết toán thuế nên em lo quá, sợ làm không kịp thời hạn. Các anh chị giúp em với.Cám ơn các anh chị nhiều.
 
K

kinkinchip

Guest
18/3/08
12
0
0
Hà Nội
Các anh chị ơi, cho em hỏi: trong chỉ tiêu 12 ở mẫu phụ lục số 09C/PL-TNCN (thông tư 84/2008) có yêu cầu kê khai số tháng được khấu trừ. Vậy ở đây mình có tính luôn lương T13 vào k ah? Như vậy, số tháng được khấu trừ sẽ là 13 tháng, có đúng ko ah? Vì năm nay Thuế thay đổi mà chưa có hướng dẫn cụ thể về quyết toán thuế nên em lo quá, sợ làm không kịp thời hạn. Các anh chị giúp em với.Cám ơn các anh chị nhiều.

Chỉ tính 12 tháng thôi bạn ơi.
Riêng năm 2009, vì được miễn 6 tháng đầu năm nên sẽ tính là 6 tháng được khấu trừ. Cụ thể: tháng tính khấu trừ là từ tháng 7 tới tháng 12. Tiền lương tháng 13 là cách gọi cho khoản tiền thưởng hay gì gì đó. Nhưng việc chi trả này dựa trên cống hiến của người lao động trong năm 2009, và thời điểm chi lương là cuối năm 2009, nên sẽ tính và thu nhập chịu thuế 6 tháng cuối năm.
Ngoài ra, có quy định (hình như TT160) nói rằng tiền lương tháng 13 chỉ phải tính 1/2 số đó vào thu nhập chịu thuế.
Ví dụ:
Tiền lương từ T1 - 12/2009 của bạn: 5tr/tháng
Tiền lương T13/2009: 6tr/tháng
giảm trừ gia cảnh của bạn: 4tr/tháng
Số tháng khấu trừ: 6 tháng
TN tính thuế năm 2009 của bạn = (5tr-4tr)*6tháng + 3tr = 9tr
TNBQ chịu thuế = 9tr/6tháng =1.5tr
Rồi bạn áp dụng mức thuế suất và tính theo như đã biết.
Thế thôi!
 
Webketoan PRO

Xem nhiều