Mỗi tuần một chuyên đề

Convert file scan (.jpg) thành file văn bản (.doc)

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
File văn bản đã được scan thành file .jpg.
Nay file văn bản đã mất, làm sao để convert file scan (.jpg) còn lưu lại thành file văn bản (.doc) như trước kia nhỉ?

thân chào,
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA