Thu Giảm Chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp có nguồn thu thấp

  • Thread starter haiyenyen
  • Ngày gửi
H

haiyenyen

Trung cấp
9/4/08
65
0
6
38
vũng tàu
Xin xhào cả nhà!
Em đang làm kế toán cho đơn vị sự nghiệp y tế, hoạt động của đơn vị em là khám sức khoẻ tuyển dụng lao động và giám định khả năng lao động. em có nghiệp vụ như thế này mong cả nhà chỉ cho em với:
- Khi em thu tiền phí KSK, KGĐ ghi:
N: 1111, 1112.....
C: 5111
nhưng khi thu tiền giấy sao y KSK ( có nghĩa là nếu 1 đối tượng đến kSK thu 116.000, muốn lấy thêm 1 hoặc 2 tờ nữa thì đóng thêm 5.000), em không biết định khoản số tiền 5.000 đồng này vào tài khoản nào? nếu em đưa vào TK 5111 thì khoản thu này không có trong danh mục thu phí theo quy định. cả nhà có ai biết nhiệp vụ này không chỉ cho em với.
Nếu em đưa vào nghiệp vụ Thu giảm chi như thế này có được không?
N: 1111, 1112
C: 66121
Nếu em đưa vào nghiệp vụ này được thì cả nhà có ai biết chỉ cho em cách kết chuyển nó với nhé.
Em cảm ơn
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
101
63
HCM city
có thể đưa vào tài khoản 5118: thu khác
cuối kỳ có thể xử lý bằng cách chi cho các bộ phận liên quan đến công việc đó (theo tỉ lệ của đơn vị quy định) và bổ sung kinh phí hoạt động của đơn vị
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
47
HANOI
Xin xhào cả nhà!
Em đang làm kế toán cho đơn vị sự nghiệp y tế, hoạt động của đơn vị em là khám sức khoẻ tuyển dụng lao động và giám định khả năng lao động. em có nghiệp vụ như thế này mong cả nhà chỉ cho em với:
- Khi em thu tiền phí KSK, KGĐ ghi:
N: 1111, 1112.....
C: 5111
nhưng khi thu tiền giấy sao y KSK ( có nghĩa là nếu 1 đối tượng đến kSK thu 116.000, muốn lấy thêm 1 hoặc 2 tờ nữa thì đóng thêm 5.000), em không biết định khoản số tiền 5.000 đồng này vào tài khoản nào? nếu em đưa vào TK 5111 thì khoản thu này không có trong danh mục thu phí theo quy định. cả nhà có ai biết nhiệp vụ này không chỉ cho em với.
Nếu em đưa vào nghiệp vụ Thu giảm chi như thế này có được không?
N: 1111, 1112
C: 66121
Nếu em đưa vào nghiệp vụ này được thì cả nhà có ai biết chỉ cho em cách kết chuyển nó với nhé.
Em cảm ơn

Thực hiện như SAA nói em ơi, đừng thu giảm chi không hợp lý.
 

Xem nhiều