Tài khoản nào để hạch toán tiền lương theo quyết định 48?

  • Thread starter chauanh0511
  • Ngày gửi
C

chauanh0511

Guest
2/1/10
2
0
0
33
hà nội
Xin chào cả nhà! (e cần gấp mọi người júp em với:wall:)
Các anh chị cho e hỏi:DN e là DN tư nhân (DN xây dựng) sử dụng hệ thống tài khoản theo qđ 48.vậy hạch toán tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất và tiền lương tổ trưởng phân xưởng như thế nào khi không có TK 622 và TK 627 a???
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Xin chào cả nhà! (e cần gấp mọi người júp em với:wall:)
Các anh chị cho e hỏi:DN e là DN tư nhân (DN xây dựng) sử dụng hệ thống tài khoản theo qđ 48.vậy hạch toán tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất và tiền lương tổ trưởng phân xưởng như thế nào khi không có TK 622 và TK 627 a???

TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, có thể tham khảo cách xây dựng chi tiết như sau :

1541 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp --->Tương ứng TK 621 của QĐ 15
1542 - Chi phí nhân công trực tiếp --->Tương ứng TK 622 của QĐ 15
1547 - Chi phí sản xuất chung --->Tương ứng TK 627 của QĐ 15

15471-Chi phí nhân viên phân xưởng --->Tương ứng TK 6271 của QĐ 15
15472-Chi phí vật liệu --->Tương ứng TK 6272 của QĐ 15
15473-Chi phí dụng cụ sản xuất --->Tương ứng TK 6273 của QĐ 15
15474-Chi phí KHTSCĐ --->Tương ứng TK 6274 của QĐ 15
15477-Chi phí dịch vụ mua ngoài --->Tương ứng TK 6277 của QĐ 15
15478-Chi phí bằng tiền khác --->Tương ứng TK 6278 của QĐ 15​
 
D

doremontb

Guest
8/3/11
1
0
0
thai binh
xin phep bac chu top cho em hoi them ti la tai khoan 641( theo QD15) thi sao ah mong cac bac giup som
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
971
159
43
Mây và núi!!!
xin phep bac chu top cho em hoi them ti la tai khoan 641( theo QD15) thi sao ah mong cac bac giup som
trong 48 thì là :
642: CHi phí quản lý kinh doanh
6421: Chi phí bán hàng
64211: Chi phí nhân viên
64212: Chi phí vật liệu
.....
6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp
64221: Chi phí nhân viên
64222: Chi phí vật liệu
.....

Bạn cứ chi tiết giống 15 vào các tài khoản chi tiết cấp 3
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều