Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Hiển thị lại menu bar

  • Thread starter vienlien87
  • Ngày gửi
V

vienlien87

Guest
15/10/09
53
2
8
63
Huế
Trong một chương trình của Access mình đã cho ẩn menu bar và cho hiện lại bằng cách ấn phim Shift. Nhưng không biết tại sao? bây giờ muốn hiển lại menu này không đươc. Kể cả mở file mới.
Làm thế nào hiện lại menu bar?. Nhờ các bạn giúp.
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
nguyenvucom

nguyenvucom

*Ốm nhom Ốm nhách*
19/8/09
76
2
6
Gấn đây thôi !!!
Trong một chương trình của Access mình đã cho ẩn menu bar và cho hiện lại bằng cách ấn phim Shift. Nhưng không biết tại sao? bây giờ muốn hiển lại menu này không đươc. Kể cả mở file mới.
Làm thế nào hiện lại menu bar?. Nhờ các bạn giúp.

Bạn click phải vào vùng màu xám phía trên (vùng menubar hay nằm í), chọn customize..., chọn thẻ Toolbars, chọn lại ô menu bar.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều