Kết nối dữ liệu với file access có password

  • Thread starter vienlien87
  • Ngày gửi
V

vienlien87

Guest
15/10/09
53
2
8
63
Huế
Làm sao để kết nối với file dữ liệu có password mà không cần gõ password (vì link bao nhiêu table thì phải gõ bấy nhiêu password. Rất vất vả.)
Nhờ các bạn giúp mình.
 
V

vienlien87

Guest
15/10/09
53
2
8
63
Huế
Được hướng dẫn của mật bạn trên diễn đàn, mình đã sử dụng đoạn code sau
Dim TempDb as Database
Dim P as String
P= "123" 'password là 123.
Set tempDB = OpenDatabase(CurrentProject.Path & "\" & "DATA.MDB", True, False, "MS Access;PWD= p") 'tablename: data.mdb

tempDB.NewPassword p, ""
tempDB.Close

DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", CurrentProject.Path & "\" &"DBDATA.MDB", acTable, "TableName", "Tablename"
Máy luôn báo lỗi đoạn code: Set tempDB = OpenDatabase(CurrentProject.Path & "\" & "DBDATA.MDB", True, False, "MS Access;PWD= p")Nhờ các bạn xem, kiểm tra và chỉnh sửa giúp mình. Cảm ơn.
 
T

tung1999

Sơ cấp
9/2/09
41
0
0
can gio
Chào bạn.
Trong trường hợp đoạn code của bạn, file DATA phải đặt chung thư mục với file chương trình. Nếu đặt khác thư mục thì bạn phải khai báo đường dẫn, do bạn không khai báo nên code bị báo lỗi.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều