Fotosizer (dung lượng 1.5Mb): Nén ảnh, thay đổi kích thước ảnh chất lượng bằng ảnh gốc.

  • Thread starter nguyenvucom
  • Ngày gửi
nguyenvucom

nguyenvucom

*Ốm nhom Ốm nhách*
19/8/09
76
2
6
Gấn đây thôi !!!
Giới thiệu: Đây là phần mềm rất tiện lợi cho việc chia sè ảnh qua web:
- Dung lượng: tấm ảnh có dung lượng 2.25Mb sau khi nén còn lại 407Kb.
- Chất lượng: kiểm tra cho thấy chất lượng ảnh như nhau.
- Đồng bộ ảnh: Bạn có rất nhiều ảnh kích thước khác nhau và đây là công cụ tuyệt vời cho điều đó.

Cài đặt: Tải Fotosizer và tiến hành cài đặt bình thường.

Sử dụng:
- Bạn mở chương trình lên, nhìn góc dưới bên trái:
* Add images: chọn từng tấm kết hợp phím Ctrl (mình chọn cái này để hướng dẫn)
* Add Folder: chọn cả thư mục

-Giao diện
qclio6uc0j3cz5e.jpeg


- Xử lý hình ảnh
* Mục Resizes Setting: tùy chọn kích thước ảnh
Nếu bạn không muốn thay đổi kích thước của chúng mà chỉ muốn làm giảm dung lượng ảnh thì chọn Custome size (mặc định). Ngược lại bạn muốn thay đổi kích thước thì chọn Reset size
* Mục Optional setting:
** Đen & trắng
** Âm bản
** Nâu
* Mục Destination settings: tùy chọn nơi lưu, định dạng file, tên file.
 
Sửa lần cuối:
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều