Vay đầu tư xây dựng cơ bản

  • Thread starter thang190877
  • Ngày gửi
T

thang190877

Guest
14/1/10
4
0
0
47
Quang Binh
Chào các anh chị!
Tôi mới phụ trách kế toán về đầu tư xây dựng cơ bản. Tôi có một vấn đề cần các anh chị giúp đỡ như sau:
- Công ty tôi có vay ngân hàng một khoản tiền để ĐTXDCB cụ thể là 3.000.000.000đồng.
- Ngân hàng đã chuyển thẳng số tiền trên cho đơn vị nhận thầu (Giải ngân vốn vay ĐTXDCB). Nhưng trên thực tế nhà thầu mới thi công đạt 80% giá trị xây dựng nên nhà thầu phải chuyển trả lại tiền tạm ứng giá trị xây dựng là: 700.000.000 đồng.
Tôi đã hạch toán các bút toán như sau:
1. Khi làm thủ tục vay.
Nợ TK 1121
Có TK 3111
Số tiền: 3.000.000.000đồng.
2. Ngân hàng chuyển thẳng cho đơn vị thi công:
Nợ TK 33122
Có TK 1121
Số tiền: 3.000.000.000đồng.
3. Đơn vị thi công chuyển trả lại phần vượt quá giá trị xây lắp:
Nợ TK 1121
Có TK 33122
Số tiền: 700.000.000đồng.
 Như vậy tôi muốn hạch toán tăng nguồn vốn DTXDCB thì phải hạch toán như thế nào? (Công trình vẫn chưa hoàn thành bàn giao)
Kính mong các anh chị giúp đỡ. Xin cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Vay XDCB hay do NSNN cấp phát?

Vậy là anh làm việc tại Doanh nghiệp nhà nước?

Ở đây có mấy ý cần xem xét lại:
1. Vốn vay để đầu tư XDCB thường là vốn vay trung-dài hạn. Nếu thế, ta không hạch toán nợ vay gốc vào TK311 mà phải đưa vào TK341. Anh xem lại hợp đồng vay.
2. Ngân hàng chuyển trả thẳng cho Đơn vị nhận thầu, nghĩa là có thể không phát sinh tiền đi vào, đi ra TK112 mà tiền đi trực tiếp ra từ Vay đến Nhà thầu:
C341-N331: 3.000.000.000. Anh xem lại sổ phụ ngân hàng để biết chắc.
3. Nhà thầu trả lại một phần tiền trả trước, thường là trả vào TK vãng lai tại ngân hàng nên anh có thể hạch toán N112-C331: 700.000.000.

Tiếp theo các bút toán này, có thể sẽ có nhiều tình huống nữa, anh có thể tham khảo thêm:
4. Tại sao lại phải trả lãi vay trên vốn gốc 3.000.000.000 trong khi tiền thừa trong tài khoản? Hơn nữa, thông thường anh không thể sử dụng tiền vay sai mục đích nên anh hãy xem lại hợp đồng vay xem có khả năng tạm trả bớt vốn gốc trong khi chờ công trình hoàn thành hay không? Nếu được mà không bị phạt thì hạch toán C112-N341 lúc trả (không kể trả tiền lãi).
5. Nhiều khả năng Nhà thầu phải phát hành hoá đơn cho phần công trình đã hoàn thành, vậy anh sẽ hạch toán N2412-C331: 2.300.000.000 (không kể thuế GTGT).

TK241 để theo dõi XDCB dở dang. Khi hoàn thành công trình mới kết chuyển từ đây để tăng TSCĐ: N211-C2412.

Anh muốn hạch toán tăng nguồn vốn ĐTXDCB, tại sao? Nguồn vốn này tăng khi anh nhận vốn do Ngân sách nhà nước hoặc Đơn vị cấp trên cấp phát, hoặc tăng do nhận vốn tài trợ XDCB, hoặc được bổ sung từ Quỹ đầu tư phát triển như chế độ đã quy định. Nếu có nguồn từ những nguyên nhân nêu trên thì anh đâu cần phải đi vay vốn trung-dài hạn, giả thiết của anh lúc này trở nên không thích hợp?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA