nhượng bán tài sản cố định hữu hình

  • Thread starter antin31382
  • Ngày gửi
A

antin31382

Sơ cấp
24/4/09
14
0
1
39
Huế
Anh chị cho em hỏi tí xíu!
Công ty em có tài sản nguyên giá ban đầu là 21.950.000 đồng, nhưng sau thời gian 1 năm (mua về nhưng k sử dụng), nhượng bán lại được 25.000
.000 đồng. Trường hợp này em phải hạch toán như thế nào?
Anh chị giúp em với.
Cám ơn cả nhà nhiều.
 
N

ngoczung

Trung cấp
1/12/09
161
0
0
quận 1 - TP. HCM
Anh chị cho em hỏi tí xíu!
Công ty em có tài sản nguyên giá ban đầu là 21.950.000 đồng, nhưng sau thời gian 1 năm (mua về nhưng k sử dụng), nhượng bán lại được 25.000
.000 đồng. Trường hợp này em phải hạch toán như thế nào?
Anh chị giúp em với.
Cám ơn cả nhà nhiều.

Chào bạn
- Giảm TSCĐ: Nợ TK 214, nợ TK 811 / có TK 211
- Bán TSCĐ: Nợ TK 131 / có TK 711, có TK 3331
 
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Tiềm ẩn sai biệt về thuế.

Do TSCD mua vể nhưng không sử dụng (không đưa vào sxkd) nên không được tính khấu hao.

Nếu đã tính khấu hao bạn phải hoàn trả khấu hao này trước: N214-C Chi phí
khấu hao (hoặc GVHB 632);
rồi mới thanh lý TSCĐ: C211-N811; C711, 3331-N138.

Về số học, kết quả lãi/lỗ của phương án này không khác phương án phương án trước đó nhưng tiềm ẩn khác nhau về thuế TNDN.

Thuế TNDN cho hoạt động chính có thể còn trng thời kỳ được ưu đãi thuế (<25%) nhưng thuế TNDN đánh trên thu nhập khác phải là 25%.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,283
1,497
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Do TSCD mua vể nhưng không sử dụng (không đưa vào sxkd) nên không được tính khấu hao.

Nếu đã tính khấu hao bạn phải hoàn trả khấu hao này trước: N214-C Chi phí
khấu hao (hoặc GVHB 632);
rồi mới thanh lý TSCĐ: C211-N811; C711, 3331-N138.

Về số học, kết quả lãi/lỗ của phương án này không khác phương án phương án trước đó nhưng tiềm ẩn khác nhau về thuế TNDN.

Thuế TNDN cho hoạt động chính có thể còn trng thời kỳ được ưu đãi thuế (<25%) nhưng thuế TNDN đánh trên thu nhập khác phải là 25%.

Mặc dù ông Thuế bảo là chưa/không sử dụng thì không được tính khấu hao vào chi phí tính thuế, nhưng chế độ kế toán Việt Nam quy định vẫn phải trích khấu hao để tính Lãi lỗ kế toán

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có của doanh nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh (gồm cả tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. Khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao BĐS đầu tư hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý hạch toán vào chi phí khác. Các trường hợp đặc biệt không phải trích khấu hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ dùng chung cho xã hội...), doanh nghiệp phải thực hiện theo chính sách tài chính hiện hành. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc dùng vào mục đích phúc lợi thì không phải trích khấu hao tính vào chi phí mà chỉ tính hao mòn TSCĐ.
 

Xem nhiều