Dịch cụm từ Phương thức khoán sản phẩm trong xây dựng.

  • Thread starter thanhphuong36
  • Ngày gửi
T

thanhphuong36

Guest
13/7/06
23
0
1
Ha Noi
Mình đang dịch một số tài liệu liên quan đến công ty xây lắp, các bạn xem giúp xem nên dich thế nào nhé:
- Phương thức khoán sản phẩm xây lắp
- Bên giao khoán
- Bên nhận khoán
Cảm ơn nhiều.
 
T

thanhphuong36

Guest
13/7/06
23
0
1
Ha Noi
Mình định dịch thế này, nhờ các bạn góp ý nhé:
- hợp đồng khoán sản phẩm xây lắp : lump sum construction contract or unit-price construction contract
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều