Giám đốc và các thành viên góp vốn trong cty nộp thuế TNCN?

  • Thread starter cicada
  • Ngày gửi
C

cicada

Sơ cấp
12/7/08
42
0
6
Ha Noi
Các bạn cho mình hỏi: Giám đốc và các thành viên góp vốn đã có mã số thuế TNCN, ngoài thu nhập từ tiền lương phải chịu thuế TNCN, họ có phải chịu thêm thuế TNCN từ Lợi nhuận sau thuế hoặc trên doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý không? Thanks.
 
Webketoan PRO
hienTMC

hienTMC

Trung cấp
13/11/08
105
0
16
Ha Noi
Các bạn cho mình hỏi: Giám đốc và các thành viên góp vốn đã có mã số thuế TNCN, ngoài thu nhập từ tiền lương phải chịu thuế TNCN, họ có phải chịu thêm thuế TNCN từ Lợi nhuận sau thuế hoặc trên doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý không? Thanks.

Doanh thu, chi phí hay lợi nhuận đều là các chỉ tiêu phản ánh hoạt động của doanh nghiệp. Giám đốc và các thành viên góp vốn là những nhiều chịu trách nhiệm điều hành hoặc quản lý doanh nghiệp cho nên theo mình, bạn đang xem xét vấn đề chưa hợp lý. Công ty trả thu nhập cho những người này thì tính thuế TNCN trên tiền lương, tiền công theo quy định của luật còn họ ko chịu thuế trên doanh thu hay chi phí gì cả. Nếu có thu nhập từ cổ tức mà công ty trả cho họ theo theo TT84, bạn mới tính thuế cho khoản thu nhập này.
 
T

tungc4

Trung cấp
19/5/07
60
0
0
38
nha trang
Các bạn cho mình hỏi: Giám đốc và các thành viên góp vốn đã có mã số thuế TNCN, ngoài thu nhập từ tiền lương phải chịu thuế TNCN, họ có phải chịu thêm thuế TNCN từ Lợi nhuận sau thuế hoặc trên doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý không? Thanks.

Chào bạn,

Nếu giám đốc và thành viên được Cty chia lợi tức trên khoản lợi nhuận sau thuế, thì lúc đó mới bị đánh thuế TNCN với thuế suất là 5% theo biểu thuế lũy tiến phần. (hình thức đầu tư vốn) theo TT 84/2008/TT-BTC về hướng dẫn thuế TNCN.

- Tuy nhiên, theo TT 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 tại điểm 1, điều 1:
"1. Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.". Và:
"7. Các khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 1 của Thông tư này nếu được chi trả sau năm 2009 thì thời hạn chi trả thu nhập được áp dụng miễn thuế chậm nhất không quá ngày 30/6/2010. Nếu chi trả sau thời hạn nêu trên sẽ không được miễn thuế thu nhập cá nhân."

- Theo như TT 160 trên, nếu Cty bạn chia lợi tức năm 2009 cho các thành viên, thì sẽ được miễn thuế TNCN. Thời gian chi trả để được áp dụng miền thuế không quá 30/6/2010 nhé.

Thân, chúc bạn thành công
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều