thù lao từ uỷ nhệm thu thuế TNCN

  • Thread starter honiebee
  • Ngày gửi
H

honiebee

Guest
10/4/08
5
0
0
nt
Chào mọi người
Mình nhớ là đã đọc 1 công văn hay thông tư nào đó của Tổng cục thuế, trong đó có nói về việc chi trả tiền thù lao khi thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế TNCN.
Nội dung đại loại là: số tiền thù lao này được chi trả cho cá nhân trực tiếp theo dõi, tính thuế.
Bạn nào nhớ số văn bản không, giúp mình với. Mình nhớ là văn bản này ban hành trong năm 2009 hay sao á. Sếp yêu cầu mình phải kiếm ra văn bản đó.
Cám ơn mọi người rất nhiều!
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Chào mọi người
Mình nhớ là đã đọc 1 công văn hay thông tư nào đó của Tổng cục thuế, trong đó có nói về việc chi trả tiền thù lao khi thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế TNCN.
Nội dung đại loại là: số tiền thù lao này được chi trả cho cá nhân trực tiếp theo dõi, tính thuế.
Bạn nào nhớ số văn bản không, giúp mình với. Mình nhớ là văn bản này ban hành trong năm 2009 hay sao á. Sếp yêu cầu mình phải kiếm ra văn bản đó.
Cám ơn mọi người rất nhiều!
- không có đâu bạn, giai đoạn đầu thực hiện theo Pháp lệnh mới có nay thuế TNCN không có trường hợp đó, bạn xem lại Luật thuế TNCN xem
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,510
81
48
TÂY NAM BỘ
Chào mọi người
Mình nhớ là đã đọc 1 công văn hay thông tư nào đó của Tổng cục thuế, trong đó có nói về việc chi trả tiền thù lao khi thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế TNCN.
Nội dung đại loại là: số tiền thù lao này được chi trả cho cá nhân trực tiếp theo dõi, tính thuế.
Bạn nào nhớ số văn bản không, giúp mình với. Mình nhớ là văn bản này ban hành trong năm 2009 hay sao á. Sếp yêu cầu mình phải kiếm ra văn bản đó.
Cám ơn mọi người rất nhiều!

Có cái này mới hơn :

Số: 5307/TCT-CSNgày 29/12/2009
V/v : thù lao đối với tổ chức,
cá nhân khấu trừ thuế


Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số Cục thuế, doanh nghiệp về việc tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế và khoản trích thù lao của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định Người nộp thuế bao gồm: “3. Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế”
Căn cứ vào quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5229/BTC-TCT ngày 07/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thù lao của tổ chức khấu trừ thuế: “tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế (bao gồm cả tổ chức, cá nhân giao đại lý có trách nhiệm khấu trừ thuế TNDN của đại lý là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) là người nộp thuế phải có trách nhiệm nộp đủ 100% số thuế khấu trừ vào NSNN và không được hưởng thù lao trích trước khi nộp thuế.”
Đề nghị Cục thuế cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ khấu trừ thuế theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế và Công văn 5229/BTC-TCT đã hướng dẫn nêu trên.
Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế được biết./.

Bạn tham khảo.
 
H

honiebee

Guest
10/4/08
5
0
0
nt
Cám ơn các bạn nhiều lắm :)
Nhưng vấn đề mình nói ở đây không phải là mình trích trước thù lao khi nộp thuế. Vào tháng 12 mình có nhận văn bản về việc báo cáo số tiền thuế đã thu năm 2009 theo HĐ ủy nhiệm thu (ở cơ quan mình chỉ UNT thuế TNCN thôi). Sau đó Cục thuế tỉnh căn cứ số liệu trên để chuyển tiền thù lao về cơ quan (0.05% trên tổng số thuế đã nộp) Bây giờ k biết chia như thế nào. Mình nhớ có đọc 1 văn bản nói là tiền thù lao này được chi trả cho cá nhân nào trực tiếp tính và theo dõi thuế. Nhưng mình k nhớ đc số văn bản.
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Cám ơn các bạn nhiều lắm :)
Nhưng vấn đề mình nói ở đây không phải là mình trích trước thù lao khi nộp thuế. Vào tháng 12 mình có nhận văn bản về việc báo cáo số tiền thuế đã thu năm 2009 theo HĐ ủy nhiệm thu (ở cơ quan mình chỉ UNT thuế TNCN thôi). Sau đó Cục thuế tỉnh căn cứ số liệu trên để chuyển tiền thù lao về cơ quan (0.05% trên tổng số thuế đã nộp) Bây giờ k biết chia như thế nào. Mình nhớ có đọc 1 văn bản nói là tiền thù lao này được chi trả cho cá nhân nào trực tiếp tính và theo dõi thuế. Nhưng mình k nhớ đc số văn bản.
Do bạn không nói đang làm ở tổ chức nào, và được cơ quan thuế ký hợp đồng uỷ nhiệm thu. Đây là diễn đàn kế toán nên chỉ nói và trích dẫn được đến vậy
 
H

honiebee

Guest
10/4/08
5
0
0
nt
Do bạn không nói đang làm ở tổ chức nào, và được cơ quan thuế ký hợp đồng uỷ nhiệm thu. Đây là diễn đàn kế toán nên chỉ nói và trích dẫn được đến vậy

Hix :( như vậy có nghĩa là k có văn bản nào nói về chuyện chia cái khoản này à?! Mình chắc chắn là mình đã đọc rùi mà, còn highlight lên nữa. Giờ tìm không thấy =((
 
Webketoan PRO

Xem nhiều