Website của Tổng Cục Thông Kê ?????

  • Thread starter Small_river
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Địa chỉ thì chưa có nhưng em có thể xem mấy trang sau xem có cái mình cần không, dưới đây là địa chỉ các website về thống kê:

Địa chỉ trang Web các cơ quan thống kê trên thế giới
URL: http://www.ssb.no/english/links/
Được đánh theo thứ tự các quốc gia, có chú thích hỗ trợ ngôn ngữ gì.

Chỉ số thống kê về đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Hà nội
URL: http://www.hapi.gov.vn/vn/fdi/project/10duan.html
Thống kê kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài được phân theo: dự án có vốn lớn nhất, theo quốc gia và lãnh thổ, theo cơ cấu vốn đầu tư, và phần dự án đã và đang thực hiện đang được cập nhật.

Số liệu thống kê SaiGonNet
URL: http://www.saigonnet.vn/homepage-data/solieuthongke/
Số liệu thống kê từ năm 1998, có dưới dạng các bản tin.

Thống kê kinh tế chung về Việt nam (Tổng cục du lịch)
URL: http://www.vietnamtourism.com/v_pages/busi...co/business.htm
Rất nhiều chỉ số thống kê về nền kinh tế Việt nam song thường chỉ đến năm 2000. Tuy vậy, vẫn có thể được sử dụng tốt.

Thống kê thương mại Việt nam - Hoa Kỳ
URL: http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5520.html
Thống kê ghi lại mức chênh lệch giữa xuất và nhập khẩu theo từng tháng, nhưng không có theo từng mặt hàng.

Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh
URL: http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/CucTho...ngKe/index.html
Rất nhiều chỉ mục thống kê: khí tượng-thuỷ văn, dân số-lao động, các chỉ tiêu tổng hợp mức sống, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, đầu tư nước ngoài, thương mại và giá cả, vận tải và bưu điện, văn hoá-giáo dục-y tế, phụ lục số liệu cả nước.

Thống kê về các dự án đầu tư tại Việt nam (Tổng cục Du lịch)
URL: http://www.vietnam-tourism.com/vietnam_gov...ome_dadautu.htm
Chi tiết các dự án đầu tư được phân theo các ngành nghề, lĩnh vực. Tuy vậy, số liệu không cập nhật.

Thống kê về thị trường Việt nam
URL: http://intellasia.com/pdf_stats/main.htm
Thống kê kinh tế về thị trường Việt nam từ năm 1995 rất đầy đủ và cập nhật.

Thống kê về tình hình Internet Việt nam (VNNIC)
URL: http://www.vnnic.net.vn/thongke/index.html
Số liệu thống kê của Trung tâm mạng Internet Việt nam: số lượng thuê bao, tình hình phát triển, tra cứu các domain được cấp phát, ...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA