Mức thuế suất cho hàng Bông, Bông Phế...,

  • Thread starter longcv2010
  • Ngày gửi
L

longcv2010

Guest
30/1/10
2
0
0
43
Việt Nam
Chào cả nhà, chắc tại lâu không vào nên BQT detele mất nick cũ rồi.
Mong cả nhà bớt chút thời gian tư vấn cho tôi trường hợp sau :
Theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa trong đó có 3 nhóm mặt hàng thuộc nhóm 52.01 , 52.02 , 52.03 về Bông và Bông phế với mức thuế suất là 10%.
Tuy nhiên, ngày 26/03/2009 Bộ tài chính ra quyết định số 596/QĐ-BTC đính chính 03 nhóm mặt hàng trên là 5%.

Theo cơ quan Thuế trả lời thì mức thuế suất cho nhóm hàng này vẫn là 10% ( lí do : QD 596 kia không phải là Văn Bản Pháp Quy vì thế phải theo TT 131)
Theo cả nhà thì đơn vị tôi nên xuất bán hàng với mức thuế suất nào ?
 
T

thutrang2811

Guest
14/5/10
1
0
0
60
phu tho
Chào cả nhà, chắc tại lâu không vào nên BQT detele mất nick cũ rồi.
Mong cả nhà bớt chút thời gian tư vấn cho tôi trường hợp sau :
Theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa trong đó có 3 nhóm mặt hàng thuộc nhóm 52.01 , 52.02 , 52.03 về Bông và Bông phế với mức thuế suất là 10%.
Tuy nhiên, ngày 26/03/2009 Bộ tài chính ra quyết định số 596/QĐ-BTC đính chính 03 nhóm mặt hàng trên là 5%.

Theo cơ quan Thuế trả lời thì mức thuế suất cho nhóm hàng này vẫn là 10% ( lí do : QD 596 kia không phải là Văn Bản Pháp Quy vì thế phải theo TT 131)
Theo cả nhà thì đơn vị tôi nên xuất bán hàng với mức thuế suất nào ?
Chào Long thân mến mình cũng đang quan tâm đến vấn đề như bạn , vì cty của mình cũng đang kinh doanh các mặt hàng liên quan đến bông và chịu thuế xuất 10% đầu ra . nhưng đầu vào lại chỉ có 5% . Mình chưa có lời giải đáp về vấn đề này , vậy bạn vui long liên hệ với mình để cùng tìm ra giải đáp ..... qua sđt 0936471222
 
Sửa lần cuối:
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,086
11
38
51
Rừng Tây Nguyên
Chào cả nhà, chắc tại lâu không vào nên BQT detele mất nick cũ rồi.
Mong cả nhà bớt chút thời gian tư vấn cho tôi trường hợp sau :
Theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa trong đó có 3 nhóm mặt hàng thuộc nhóm 52.01 , 52.02 , 52.03 về Bông và Bông phế với mức thuế suất là 10%.
Tuy nhiên, ngày 26/03/2009 Bộ tài chính ra quyết định số 596/QĐ-BTC đính chính 03 nhóm mặt hàng trên là 5%.

Theo cơ quan Thuế trả lời thì mức thuế suất cho nhóm hàng này vẫn là 10% ( lí do : QD 596 kia không phải là Văn Bản Pháp Quy vì thế phải theo TT 131)
Theo cả nhà thì đơn vị tôi nên xuất bán hàng với mức thuế suất nào ?

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% nhóm 52.01, 52.02 và 52.03 trong Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bạn thực hiện theo quyết định này là đúng. Bạn không hỏi lại thế nào gọi là văn bản pháp qui.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều