Lợi thế của công ty cổ phần.

 • Thread starter cổ cò
 • Ngày gửi

Bạn hiểu câu hỏi tới mức độ nào?

 • rất hiểu

  Bình chọn: 0 0.0%
 • hiểu

  Bình chọn: 0 0.0%
 • hơi hiểu

  Bình chọn: 0 0.0%
 • không hiểu

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  0
C

cổ cò

Guest
24/7/05
10
0
0
trái đất
“ Other income-tax advantages often encourage the corporate form of organization. One of these is the possibility of selling the business or liquidating it; that is, of going out of business and disposing of the assets. When this occurs, it is possible to obtain long term capital gains treatment. A long term capital gain is a profit on the sale of a capital asset that has been owned for a specified period. Long- term capital gains get preferential tax treatment – that is, haft the rate applied to other kinds of income. Short-term gains – held for less than a specified period – are taxed as ordinary income. A second possible tax advantage of the corporate structure is the deferral or postponement of double taxation by simply not paying dividends. A third is the flexibility that comes from being able to time the distribution of earnings so that they occur during the years in which the owners have the lowest tax liability. A fourth advantage is income splitting. This is a provision of the tax laws that allows the owner of a corporation to divide dividend payments from the corporation among members of his family by having each one own some of the stock. The fifth possible advantage is related to fringe benefits, such as group life insurance, medical payment plans, and wage continuation plans, that provide for full or partial payment of wages and salary to the employees during sickness. Many of these fringe benefits are encouraged in the tax laws by allowing deferred tax payments.”
Đại ý em hiểu là như thế này: Lợi thế của công ty cổ phần:
+ Được hưởng chế độ thặng dư
+ Được trì hoãn hay kéo dài thời gian thanh toán thuế bị tính hai lần bằng cách đơn giản là không trả cổ tức.
+ Sự linh động trong việc phân phối các khoản thu nhập vào các thời kì để các chủ sở hữu phải trả thuế thấp nhất
+ Chia nhỏ thu nhập
+ Nhiều khoản phụ cấp được khuyến khích trong luật thuế bằng việc cho phép nợ thuế.

Quả thực thì em chưa “thông” lắm, các Bác cao tay trích dẫn chứng để chứng minh và giải thích giúp em với!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA