Khấu trừ thuế GTGT điện, nước cho nhà thuê

  • Thread starter songcham
  • Ngày gửi
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Đề tài này có thể là chẳng mới mẻ gì nhưng bận việc quá không tra cứu được, các bạn giúp dùm nhé:
Cty thuê nhà làm trụ sở văn phòng (có hợp đồng thuê và hoá đơn thuê nhà). Tiền điện, nước đang nhận hoá đơn GTGT dưới tên chủ nhà.
Vậy Cty có thể khai khấu trừ thuế GTGT của chi phí điện, nước?
Nếu có thể, cần làm thêm những thủ tục hoặc giấy tờ gì (theo văn bản hướng dẫn nào)?
Cảm ơn các bạn.
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Đề tài này có thể là chẳng mới mẻ gì nhưng bận việc quá không tra cứu được, các bạn giúp dùm nhé:
Cty thuê nhà làm trụ sở văn phòng (có hợp đồng thuê và hoá đơn thuê nhà). Tiền điện, nước đang nhận hoá đơn GTGT dưới tên chủ nhà.
Vậy Cty có thể khai khấu trừ thuế GTGT của chi phí điện, nước?
Nếu có thể, cần làm thêm những thủ tục hoặc giấy tờ gì (theo văn bản hướng dẫn nào)?
Cảm ơn các bạn.


- Theo hướng dẫn của Luật thuế TNDN thì Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước phải có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước phải có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 130/2008) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh phải có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 130/2008) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

- Đối với thuế GTGT thì Công ty bạn không được kê khai khấu trừ thuế GTGT vì hoá đơn không đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT
 
Sửa lần cuối:
hoang hon mau tim

hoang hon mau tim

Trung cấp
17/11/09
70
1
0
Q1, HCM
Đề tài này có thể là chẳng mới mẻ gì nhưng bận việc quá không tra cứu được, các bạn giúp dùm nhé:
Cty thuê nhà làm trụ sở văn phòng (có hợp đồng thuê và hoá đơn thuê nhà). Tiền điện, nước đang nhận hoá đơn GTGT dưới tên chủ nhà.
Vậy Cty có thể khai khấu trừ thuế GTGT của chi phí điện, nước?
Nếu có thể, cần làm thêm những thủ tục hoặc giấy tờ gì (theo văn bản hướng dẫn nào)?
Cảm ơn các bạn.

Bạn đọc thông tư 130/2008/ TT-BTC ở mục:
IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ

2.12. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
Cho nên, trong hợp đồng bạn phải ghi rõ tiền điện nước do bên cty bạn chi trả, và thực tế chi trả. Viết phiếu chi trả tiền điện nước. Thì mới tính được vào chi phí TNDN. Ko được khấu trừ theo luật thuế gtgt.

Happy new year
 
hoang hon mau tim

hoang hon mau tim

Trung cấp
17/11/09
70
1
0
Q1, HCM
- Theo hướng dẫn của Luật thuế TNDN thì Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước phải có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước phải có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 130/2008) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh phải có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 130/2008) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

- Đối với thuế GTGT thì Công ty bạn không được kê khai khấu trừ thuế GTGT vì hoá đơn không đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT

Theo Taxonline
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
mẫu 02/TNDN cho bạn nè
 

Đính kèm

  • BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN.doc
    31.5 KB · Lượt xem: 70
behipdethuong

behipdethuong

Trung cấp
5/1/09
149
0
0
Hà Nội
Công ty có thể kê khai khấu trừ thuế GTGT tiền điện nước với điều kiện các hoá đơn đó mang tên công ty + MST của công ty bạn. Để làm dc điều đó, cần liên hệ với chủ nhà + điện lực + công ty nc sạch ... để làm thủ tục thay đổi tên ng sử dụng ..
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều