sự khác nhau giữa Tk 154 và Tk 241

  • Thread starter nikko
  • Ngày gửi
N

nikko

Sơ cấp
20/8/09
43
0
6
Hòa Bình
Các bạn ơi, chỉ giúp m sự khác nhau giữa TK 154 và TK 241 với. M làm trong cty xây lắp mà k nắm rõ được vấn đề này.
Thanks các bạn nhìu nhìu nha!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
- TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang: Sử dụng tài khoản này khi DN của bạn tiến hành XDCB cho 1 công trình, công trình ấy sẽ hình thành TSCĐ phục vụ cho hoạt động SXKD của DN bạn trong tương lai

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.

Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.


- TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang: Sử dụng tài khoản này khi DN bạn nhận thi công công trình, hạng mục công trình của khách hàng, hoặc sản xuất theo cho 1 đơn đặt hàng ....

Tài khoản này dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho.

Ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, Tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ.


Bạn tham khảo thêm bài này
 

Thành viên trực tuyến

  • tranhangpc
  • rvseolovely
  • Hongbt79
  • avocado123
  • doanmai2509
  • thanhmai2501

Xem nhiều