Công thức xác định PAN trong tài chính ngân hàng

  • Thread starter khucquynhtrang
  • Ngày gửi
K

khucquynhtrang

Sơ cấp
18/1/10
6
0
0
Gia Lam, Ha Noi
Gửi cả nhà

Em đang làm ngành tài chính ngân hàng, em có công thức này mạo muội xin ý kiến các bác, em đang dùng hàm IF kêt hợp với hàm OR nếu như sáu ký tự đầu của cột "PAN" bằng một trong các giá trị ở cột "dau the" thì ở cột "ket luan" để là "vnbc", nếu không thì để là "khac". Pác nào có công thức hay hơn ko không ah giúp em với.


=IF(OR(LEFT(A2,6)="179201",LEFT(A2,6)="179202",LEFT(A2,6)="179203",LEFT(A2,6)="179209",LEFT(A2,6)="179210",LEFT(A2,6)="179222",LEFT(A2,6)="179268",LEFT(A2,6)="179277",LEFT(A2,6)="179288",LEFT(A2,6)="970406"),"vnbc","khac")


PAN dau the ket luan
1792010236838099 179201 vnbc
1792010236838099 179202 vnbc
1792010224971498 179203 vnbc
9704060147646990 179209 vnbc
9704001090000520 179210 khac
1792010128706594 179222 vnbc
1792010128706594 179268 vnbc
1792010128706594 179268 vnbc
9704060107290995 179277 vnbc
9704001090057363 179288 khac
1792010233155596 970406 vnbc
 

Đính kèm

  • Book2.xls
    16.5 KB · Lượt xem: 76
P

phamminhthuan

Sơ cấp
30/10/09
15
0
1
36
tp hcm
Gửi cả nhà

Em đang làm ngành tài chính ngân hàng, em có công thức này mạo muội xin ý kiến các bác, em đang dùng hàm IF kêt hợp với hàm OR nếu như sáu ký tự đầu của cột "PAN" bằng một trong các giá trị ở cột "dau the" thì ở cột "ket luan" để là "vnbc", nếu không thì để là "khac". Pác nào có công thức hay hơn ko không ah giúp em với.


=IF(OR(LEFT(A2,6)="179201",LEFT(A2,6)="179202",LEFT(A2,6)="179203",LEFT(A2,6)="179209",LEFT(A2,6)="179210",LEFT(A2,6)="179222",LEFT(A2,6)="179268",LEFT(A2,6)="179277",LEFT(A2,6)="179288",LEFT(A2,6)="970406"),"vnbc","khac")


PAN dau the ket luan
1792010236838099 179201 vnbc
1792010236838099 179202 vnbc
1792010224971498 179203 vnbc
9704060147646990 179209 vnbc
9704001090000520 179210 khac
1792010128706594 179222 vnbc
1792010128706594 179268 vnbc
1792010128706594 179268 vnbc
9704060107290995 179277 vnbc
9704001090057363 179288 khac
1792010233155596 970406 vnbc

Đôi điều chia sẻ với bạn:
Bạn có thể sử dụng công thức sau
=if(isna(vlookup(value(left(A2,6)),$B$2;$B$12,1,0))=FALSE,"vnbc","khac"):wall:
 
P

phamminhthuan

Sơ cấp
30/10/09
15
0
1
36
tp hcm
Đôi điều chia sẻ với bạn thuhuydiem
1, khi cty mẹ mua NỢ 211, NỢ 133 / CÓ 111 (thuế ko được khấu trừ) do ko có chứng từ gì cả
2, góp vốn vào cty con NỢ 221 / CÓ 211
3, Cty con ghi nhận NỢ 211 / CÓ 411 100tr
4, tính khấu hao NỢ 6* /CÓ 214 40tr (đây là chi phí khộng hợp lý do không có hóa đơn chứng từ , nhưng vẫn là chi phí kế toán) --> giá trị còn lại là 60
5, khi thanh lý lại cho cty bên kia NỢ 111/CÓ 711 50tr , NỢ 811 60tr
NỢ 214 40tr
CÓ 211 100tr
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều