Đánh dấu dữ liệu trùng giữa 2 sheet

 • Thread starter Ls1102
 • Ngày gửi
L

Ls1102

Guest
6/1/10
6
1
1
34
lang son
Giúp em đánh dấu dữ liệu trùng ở sheet 1 và sheet 2 với
 

Đính kèm

 • Book1.xls
  20 KB · Lượt xem: 263
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
S

SA_DQ

Cao cấp
29/6/05
486
74
28
64
HCM city
Bạn có thể tham khảo xem VBA làm điều đó như thế nào:

Mã:
Option Explicit
[B]Sub SoTrung()[/B]
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Clls As Range
 Dim MyColor As Byte
 
 Sheet1.Select:        Set Sh = Sheet2
 [B1].CurrentRegion.Offset(1).Interior.ColorIndex = 0
 Sh.Cells.Interior.ColorIndex = 0
 Set Rng = Sh.Range("B1:B" & Sh.[B65500].End(xlUp).Row)
 For Each Clls In Range("B2:B" & [B65500].End(xlUp).Row)
  Set sRng = Rng.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
  If Not sRng Is Nothing Then
   MyColor = 34 + (sRng.Row Mod 6)
   Clls.Resize(, 2).Interior.ColorIndex = MyColor
   sRng.Resize(, 2).Interior.ColorIndex = MyColor
  End If
 Next Clls
 MyColor = [B1].Interior.ColorIndex + 1
 [B1].Interior.ColorIndex = IIf(MyColor > 41, 34, MyColor)
[B]End Sub[/B]
 
T

trucboo

Guest
22/12/11
1
0
0
TPHCM
Ðề: Bạn có thể tham khảo xem VBA làm điều đó như thế nào:

Dạ xin cho em hỏi nếu có đến trên 3 sheet thì mình có thể đánh dấu dữ liệu trùng giữa các sheet bằng cách này được không , nếu được thì phải chỉnh sửa code ra sao? Mong nhận được hồi âm, Xin cảm ơn rất nhiều.:wall:
View attachment Book1.xls
 
Sửa lần cuối:
QDuc

QDuc

Cao cấp
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
Ðề: (/ề nguyên tắc thì không có gì là VBA không làm được

Để thấy điều này, bạn nên đưa file lên hay dùng chức năng
. . . [/table ] để mô fỏng 4 trang tính đó ra sao;

Bạn sẽ có kết quả có thể xài được ngay tấp lự!

( Có thể bạn cho file bổ sung lên bài viết của bạn bên trên, Cộng đồng sẽ giúp bạn!)
 
HongViet

HongViet

Cao cấp
10/11/05
286
10
18
Đà nẵng
Ðề: Bạn có thể tham khảo trong file kèm theo:

Xin cho em hỏi nếu có đến trên 3 sheet thì mình có thể đánh dấu dữ liệu trùng giữa các sheet bằng cách này được không , nếu được thì phải chỉnh sửa code ra sao? Mong nhận được hồi âm, Xin cảm ơn rất nhiều.

Thử suy luận xem tại sao macro tô màu ở trang 'S1' & tô theo qui luật nào nha!
 

Đính kèm

 • gpeTim.rar
  21.7 KB · Lượt xem: 243

Xem nhiều