Người Đại diện theo pháp luật lại công ty?

  • Thread starter hoahuongduong86
  • Ngày gửi
H

hoahuongduong86

Cao cấp
21/8/07
236
1
18
35
Ha Noi
công ty em 100% vốn nước ngoài, đăng ký kinh doanh hoạt động tại việt nam. Nhưng ông giám đốc trong giấy đăng ký kinh doanh thì một tháng sang VN 1 lần. hiện tại công ty không có giám đốc không có người đại diện hoạt động theo pháp luật.
Vậy công ty em có phạm luật không.? em muốn công ty phải bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật làm việc trực tiếp tại công ty nhưng không biết có văn bản pháp luật nào quy định bắt buộc phải có giám đốc hoặc thuê giám đôc.
anh chị nào nắm được phần này chỉ cho em với.
em cảm ơn
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
11
38
Nam Dinh
công ty em 100% vốn nước ngoài, đăng ký kinh doanh hoạt động tại việt nam. Nhưng ông giám đốc trong giấy đăng ký kinh doanh thì một tháng sang VN 1 lần. hiện tại công ty không có giám đốc không có người đại diện hoạt động theo pháp luật.
Vậy công ty em có phạm luật không.? em muốn công ty phải bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật làm việc trực tiếp tại công ty nhưng không biết có văn bản pháp luật nào quy định bắt buộc phải có giám đốc hoặc thuê giám đôc.
anh chị nào nắm được phần này chỉ cho em với.
em cảm ơn

Trong điều lệ hoạt động của Cty dã quy định rõ người đại diện theo pháp luật. Với công nghệ hiện tại thì ko cứ 100% người dại diện theo pháp luật phải có mặt ở Cty. Nếu Cty bạn thấy cần thiết phải bổ xung thì bổ xung thôi.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
công ty em 100% vốn nước ngoài, đăng ký kinh doanh hoạt động tại việt nam. Nhưng ông giám đốc trong giấy đăng ký kinh doanh thì một tháng sang VN 1 lần. hiện tại công ty không có giám đốc không có người đại diện hoạt động theo pháp luật.
Vậy công ty em có phạm luật không.? em muốn công ty phải bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật làm việc trực tiếp tại công ty nhưng không biết có văn bản pháp luật nào quy định bắt buộc phải có giám đốc hoặc thuê giám đôc.
anh chị nào nắm được phần này chỉ cho em với.
em cảm ơn

Bạn xem cái này:
Luật doanh nghiệp 2005:
Điều 46. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty

Về lâu dài, bạn nên xem xét trường hợp về uỷ quyền hoặc thay đổi.
 
H

hoahuongduong86

Cao cấp
21/8/07
236
1
18
35
Ha Noi
em cảm ơn các anh chị đã tư vấn.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều