Tài liệu Đặc tả xử lý và xử lý tự động

  • Thread starter fthaoabc
  • Ngày gửi
F

fthaoabc

Guest
14/8/06
6
1
0
44
Yên Bái
khkt.net
Giáo trình xử lý tự động CNTT trong văn phòng
ap_20080825113041844.jpg.jpg

Giáo trình dùng cho mọi đối tượng sử dụng máy vi tính của Học viện Phòng không - Không quân được biên soạn dựa trên cơ sở tổng hợp, thống nhất nội dung của những tài liệu dịch nguyên bản từ tiếng Anh, các tài liệu và những bài viết về bộ phần mềm Microsoft Office hiện có trên Internet và những tài liệu đã xuất bản. Nội dung chủ yếu tập trung đi sâu vào những vấn đề liên quan đến xử lý tự động văn phòng Microsoft Word, Microsoft Excel và kết nối, liên kết dữ liệu, ở version 2003, 2007 về sau . Tài liệu dùng cho các lớp đào tạo nhân lực công nghệ thông tin với những học viên đã sử dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng; phục vụ cho dự án, đồng thời cũng thích hợp cho các giáo viên, các lập trình viên, học viên làm luận án tốt nghiệp và cán bộ đang thực hiện làm những chuyên đề, giáo trình, tài liệu.
Tổng số trang: 300
Số tiết đào tạo: 80
Tác giả
Chủ biên: KS Nguyễn Anh Cường
Trưởng ban CNTT- Học viện Phòng không -Không quân
Trưởng Kỹ thuật Trung tâm Tin học ABC
nguyenanhcuong@ymail.com
0988.529.310
Người sửa chữa, hiệu đính:
Nguyễn Phương Thảo
Giám đốc Trung tâm Tin học ABC
Cửa hàng trưởng 148 Vương Thừa Vũ - Hà Nội
Trang phục May sẵn Rẻ nhất Hà Nội
fthaoabc@yahoo.com
0912.678.515
Đây là quyển 1/4.

Tài liệu tham khảo:
1. Lữ Đức Hào, Microsoft Office 2007 - Tìn học cho nhân viên văn phòng, NXB Hồng Đức, T.P Hồ Chí Minh, 2007.
2. Phan Tự Hướng, Lập trình Visual Basic For Application trong Excel, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2009.
3. Vương Văn Liêu, Cơ sở lập trình Visual Basic, Học viện Phòng không - Không quân, Hà Nội,1999
4. Tô Văn Nam, Giáo trình nhập môn tin học, NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2008.
5. Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Tam Quang, Giáo trình Tin học ứng dụng, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2005.
6. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc, MICROSOFT OFFICE 2003 - Mastering, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005.
7. Nguyễn Văn Tuấn, Tin học ứng dụng (Windows - WinWord - Excel), Học viện Phòng không - Không quân, Hà Tây, 2007.
8. Trí Việt, Tin Học Văn Phòng 2010, Nxb Văn hóa Thông tin, T.P Hồ Chí Minh, 2009.
9. Nguyễn Văn Xuất, Lê Xuân Đình, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2000.
10. Các bài viết chuyên sâu về CNTT của Nguyễn Anh Cường, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Phương Thảo, Bùi Nguyễn Triệu Tường, trên http://echip.com.vn, http://pcword.com.vn, http://giaiphapexcel.com, http://webketoan.com, 2010
11. Abacus, Calculated Fields, ActPresentation.com, 2009.
12. Charles Kyle Kenyon, Using Fields in Microsoft Word, http://addbalance.com, 2010.
13. Craig W. Holden, Spreadsheet Modeling in Corporate Finance, NXB Indiana University, 2009.
14. Microsoft, Press Security For Microsoft Visual Basic Dot.NET, USA, http://microsoft.com, 2008.
15. Microsoft, Office Help, USA http://microsoft.com, 2010.
16. Paul McFedries, Formulas and Functions with Microsoft Office Excel 2007, http://microsoft.com, 2010.

Download tại http://www.khkt.net/files/file/3-xu-ly-tu-dong-cntt-trong-van-phong/
Hoặc http://www.hocvienpkkq.com/news/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=113
Hoặc http://www.mediafire.com/?phdikupm2qn0152
Pass giải nén: hocvienpkkq.com
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều