Cách lập tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN

  • Thread starter tranthihuong259
  • Ngày gửi
T

tranthihuong259

Sơ cấp
23/2/10
20
0
0
35
Hà Nội
Cho mình hỏi về chỉ tiêu [11] trong tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN. Mình search thì thấy họ hướng dẫn như thế này
- Chỉ tiêu [11] - Chi phí thực tế phát sinh : là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
Như vậy nếu hợp đồng đó kéo dài từ Quý I tới quý IV và trong đó chi phí cũng kéo dài từ Quý I đến quý IV nhưng doanh thu thì ghi nhận vào Quý IV => chi phí của dự án này sẽ ghi nhận toàn bộ vào Quý IV hay ghi nhận theo từng quý? Các bạn chỉ giúp mình với
:wall::wall:
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
nalethanh88

nalethanh88

Cao cấp
9/3/10
244
7
18
Lâm Đồng
Cho mình hỏi về chỉ tiêu [11] trong tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN. Mình search thì thấy họ hướng dẫn như thế này
- Chỉ tiêu [11] - Chi phí thực tế phát sinh : là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
Như vậy nếu hợp đồng đó kéo dài từ Quý I tới quý IV và trong đó chi phí cũng kéo dài từ Quý I đến quý IV nhưng doanh thu thì ghi nhận vào Quý IV => chi phí của dự án này sẽ ghi nhận toàn bộ vào Quý IV hay ghi nhận theo từng quý? Các bạn chỉ giúp mình với
:wall::wall:

Câu hướng dẫn đã nói rõ rồi đó bạn, chi phí thực tế phát sinh phải liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh, bạn phải ghi nhận chi phí vào quý 4 chứ.:015:
 

Xem nhiều