Trích rút DL chỉ một số field trong DataBase

  • Thread starter thanh7883
  • Ngày gửi
T

thanh7883

Guest
18/2/08
1
0
0
42
Hung Dong
Mình có một bảng báo cáo doanh thu, nhưng mình muốn chỉ trích rút một số field trong Database thôi, nhưng minh chưa biết làm như thế nào cả. Xin chỉ dùm..???
Vi dụ: Trong CSDL của mình có các field nh­u: mahang, ten hang, ngayban, so luong, dongia, khuyenma, thanhtien, nh­ung mình chỉ muốn trích rút ra các field nhu: tenhang, soluong, dongia, thanhtien thôi. Xin chỉ dùm gấp....thanks.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều