một người có mấy MST TNCN?

  • Thread starter nhocchuot
  • Ngày gửi
N

nhocchuot

Sơ cấp
20/9/08
10
0
0
TP.HCM
Chào cả nhà,
Hiện nay giám đốc cty e có 3 MST TNCN, như vậy khi khai thuế và đóng thuế TNCN thì đóng theo MST nào? Có 3 MST như vậy thì có bị gì ko? Có quy định, thông tư nào về việc mỗi người chỉ có 1 MST TNCN ko, cho e xin với ?
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Chào cả nhà,
Hiện nay giám đốc cty e có 3 MST TNCN, như vậy khi khai thuế và đóng thuế TNCN thì đóng theo MST nào? Có 3 MST như vậy thì có bị gì ko? Có quy định, thông tư nào về việc mỗi người chỉ có 1 MST TNCN ko, cho e xin với ?

Theo như tôi được biết và hiểu rằng. Mổi một cá nhân chỉ có 01 MST mà thôi.
Vì 01 cá nhân có 01 CMND, dựa theo CMND thì cơ quan quản lý thuế sẽ cấp 01 MST/CMND ( khi bạn đi đăng ký MST).
Trường hợp GĐ cty bạn có 03 MST làm thế nào để được thì tôi không hiểu. Thông thường khi bạn đăng ký MST mà trùng với số CMND đã cấp MST rồi thì cơ quan quản lý thuế sẽ báo là trùng và không được cấp thêm MST nữa.

Theo như Thông tư : Số: 84/2008/TT-BTC, ngày 30 tháng 9 năm 2008.
Tại PHẦN D -I. Đăng ký thuế
1. Đối tượng phải đăng ký thuế
Theo quy định tại Điều 21 của Luật Quản lý thuế; Điều 2 và Điều 8 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
1.1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập, bao gồm:
a) Các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, thuộc đối tượng phải đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
b) Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp.
c) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
d) Các đơn vị sự nghiệp.
đ) Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài.
e) Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.
g) Các đơn vị trả thu nhập khác.
Trường hợp cơ quan trả thu nhập có đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân, hạch toán riêng thì các đơn vị này cũng phải thực hiện đăng ký thuế.
1.2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:
a) Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồm cả cá nhân hành nghề độc lập; cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc đăng ký các loại thuế khác.
b) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
c) Các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu phát sinh thường xuyên).
Các đối tượng nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 nêu trên nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.
2. Hồ sơ đăng ký thuế
2.1. Đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục I phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
Trường hợp nhiều người cùng góp vốn, cùng tham gia kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh) thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 85/2007/TT-BTC nêu trên để được cấp mã số thuế cho bản thân. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài,... chung cho cả nhóm và khai thuế thu nhập cá nhân cho bản thân người đại diện. Mỗi cá nhân góp vốn khác đều phải thực hiện đăng thuế để được cấp mã số thuế riêng như đối với cá nhân kinh doanh.
2.2. Đối với đơn vị trả thu nhập không phải là tổ chức kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2.10 mục I phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên.
2.3. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác, hồ sơ đăng ký thuế gồm:
- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
Theo tôi bạn nên tìm hiểu lại và chỉ dùng 01 MSt để nộp- quyết toán thuế TNCN cho GĐ của bạn mà thôi.
Chúc bạn thành công
 
N

nhocchuot

Sơ cấp
20/9/08
10
0
0
TP.HCM
Theo như tôi được biết và hiểu rằng. Mổi một cá nhân chỉ có 01 MST mà thôi.
Vì 01 cá nhân có 01 CMND, dựa theo CMND thì cơ quan quản lý thuế sẽ cấp 01 MST/CMND ( khi bạn đi đăng ký MST).
Trường hợp GĐ cty bạn có 03 MST làm thế nào để được thì tôi không hiểu. Thông thường khi bạn đăng ký MST mà trùng với số CMND đã cấp MST rồi thì cơ quan quản lý thuế sẽ báo là trùng và không được cấp thêm MST nữa.

Theo như Thông tư : Số: 84/2008/TT-BTC, ngày 30 tháng 9 năm 2008.
Tại PHẦN D -I. Đăng ký thuế
1. Đối tượng phải đăng ký thuế
Theo quy định tại Điều 21 của Luật Quản lý thuế; Điều 2 và Điều 8 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
1.1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập, bao gồm:
a) Các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, thuộc đối tượng phải đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
b) Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp.
c) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
d) Các đơn vị sự nghiệp.
đ) Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài.
e) Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.
g) Các đơn vị trả thu nhập khác.
Trường hợp cơ quan trả thu nhập có đơn vị trực thuộc, có tư cách pháp nhân, hạch toán riêng thì các đơn vị này cũng phải thực hiện đăng ký thuế.
1.2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:
a) Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồm cả cá nhân hành nghề độc lập; cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc đăng ký các loại thuế khác.
b) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
c) Các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu phát sinh thường xuyên).
Các đối tượng nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 nêu trên nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.
2. Hồ sơ đăng ký thuế
2.1. Đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục I phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
Trường hợp nhiều người cùng góp vốn, cùng tham gia kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh) thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 85/2007/TT-BTC nêu trên để được cấp mã số thuế cho bản thân. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài,... chung cho cả nhóm và khai thuế thu nhập cá nhân cho bản thân người đại diện. Mỗi cá nhân góp vốn khác đều phải thực hiện đăng thuế để được cấp mã số thuế riêng như đối với cá nhân kinh doanh.
2.2. Đối với đơn vị trả thu nhập không phải là tổ chức kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2.10 mục I phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên.
2.3. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác, hồ sơ đăng ký thuế gồm:
- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
Theo tôi bạn nên tìm hiểu lại và chỉ dùng 01 MSt để nộp- quyết toán thuế TNCN cho GĐ của bạn mà thôi.
Chúc bạn thành công

Giám đốc của e ko biết nên mỗi hoạt động đều xin MST TNCN và cũng ko biết vì lý do gì mà cơ quan thuế ko phát hiện ra là giám đốc e đã có MST rùi. Như vậy thì giải quyết như thế nào đây? Mọi người giúp e với?
 
L

lishicun

Sơ cấp
24/2/10
66
0
0
39
hưng yên
Thuế thu nhập cá nhân

mình chào các bạn!
mình là thành viên mới!
cho mình hỏi về vấn đề thuế thu nhập cá nhân.
mình đang làm cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
doanh nghiệp của mình đang làm đã đang ký MST TTNC rồi nhưnng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế.nên mình đã nhờ tới một công ty của người quen để tham gia bảo hiểm xã hội.
Như thế có vi phạm không?
xin các bạn giúp mình nhé!
xin cảm ơn!
 
A

accountant191186

Sơ cấp
21/8/09
43
0
6
34
Nam Định
Theo mình bạn nên lên hỏi trực tiếp đội quản lý thuế của bạn. Các bác trên đó sẽ tìm hướng giải quyết, chắc không chỉ có riêng mình giám đốc bạn đâu.
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
3
18
48
Q8, tpHCM
mình chào các bạn!
mình là thành viên mới!
cho mình hỏi về vấn đề thuế thu nhập cá nhân.
mình đang làm cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
doanh nghiệp của mình đang làm đã đang ký MST TTNC rồi nhưnng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế.nên mình đã nhờ tới một công ty của người quen để tham gia bảo hiểm xã hội.
Như thế có vi phạm không?
xin các bạn giúp mình nhé!
xin cảm ơn!
Lương (thật) bên này + lương (giả) bên kia coi chừng ở mức phải đóng thuế TNCN. Lúc đó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Đừng làm thế nữa.
 
Y

Yen999

Guest
3/11/15
3
0
1
29
Chào các anh/chị, em là thành viên mới!
Anh/chị cho em hỏi nếu như 1 người có 2 số CMND, 1 cái cũ đã có MST, 1 cái mới cấp chưa có MST. Khi làm thêm cho công ty khác nếu dùng số chứng minh mới thì mình có đăng ký thêm MST mới k hay vẫn dùng số cũ?
Mong anh/chị giúp đỡ. Em cảm ơn!
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,198
988
113
Chào các anh/chị, em là thành viên mới!
Anh/chị cho em hỏi nếu như 1 người có 2 số CMND, 1 cái cũ đã có MST, 1 cái mới cấp chưa có MST. Khi làm thêm cho công ty khác nếu dùng số chứng minh mới thì mình có đăng ký thêm MST mới k hay vẫn dùng số cũ?
Mong anh/chị giúp đỡ. Em cảm ơn!
Bạn đăng ký theo số mới luôn đi.
 
  • Like
Reactions: Yen999
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,198
988
113
Như thế thì nhiều khi quyết toán không đúng nhỉ :confused:
Tất nhiên rồi @Lặng Yên .
Thủ tục làm về CMT cũ hay chứng minh là 1 người còn lằng nhằng hơn.
Nên tốt nhất "GỘP":D
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều