Cách tính thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp có thu

  • Thread starter LeThiHoangAnh
  • Ngày gửi
L

LeThiHoangAnh

Sơ cấp
22/7/08
22
0
1
TPHCM
Theo Công văn số 353/TCT-CS ngày 29 tháng 1 năm 2010 của Tổng Cục thuế về hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009, tại phần 1 mục I khoản 2 có nội dung như sau:
" Đối với các đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thực hiện như sau:
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể:
- Đối với dịch vụ: 5%;
- Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%;
- Đối với hoạt động khác: 2%."
Em làm tại 1 đơn vị sự nghiệp có thu, có số dự toán kinh phí được cấp dưới 10 tỷ đồng, nhân sự dưới 300 người, trong năm 2009 em đã thực hiện nghĩa vụ khai báo và đóng thuế TNDN theo đúng quy định là 25% trên doanh thu dịch vụ (doanh thu tại đơn vị không trừ được các khoản chi phí phát sinh), không có các khoản được giảm trừ nào (theo em được biết là với dự toán được duyệt hàng năm của đơn vị em thì trong năm 2009 đơn vị em được giảm 30% số thuế TNDN đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa)
Nếu thực hiện theo công văn 353/TCT-CS thì em phải thực hiện điều chỉnh như thế nào, anh chị diiễn đàn giúp em với ạ
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều