Thu lãi quá hạn của khách hàng tại ngân hàng

  • Thread starter côđiệu
  • Ngày gửi
C

côđiệu

Guest
12/3/07
13
0
0
nha trang_khnhs hoà
cho em hỏi 1 câu nho nhỏ này:
Trường hợp khách hàng trả lãi không đúng hạn quy định thì định khoản làm sao? nếu như em định khoản:
cho vay từ ngày 2/3/2003 đến ngày 2/3/2006
định kì tình lãi : Nợ 394/có 702
sau ba năm khách hàng trả nợ gốc đầy đủ nhưng không trả lãi.
ĐK: Nợ 702/Có 394
Nợ 941
Sau đó ngày 14/3/2006 khách hàng trả toàn bộ số lãi trên.
ĐK: Nợ 1011,4211/ Có ?????????????
Có 941
Em không biết tài khoản nào đặt trong dấu chấm hỏi , và định khoản như vậy có đúng không.
Anh chị nào giúp em với:wall:
 
C

chuthithuymai

Guest
26/5/09
4
0
0
34
kiên giang
- Thông thường là ngân hàng thoái thu bằng cách ghi vào TK chi phí- N394/C809
Đồng thời nhập ngoại bảng 941 để theo dõi số tiền lãi quá hạn chưa thanh toán được.
- Khi KH trả được lãi thì bạn sẽ xuất ngoại bảng 941
Đồng thời hạch toán: N1011(4211)/C702
- Bạn có thể tham khảo thêm trong tài liệu KTNH
Trên đây là ý kiến của mình
 
K

kkt3thang2

Sơ cấp
25/7/08
8
0
0
TPHCM
cho em hỏi 1 câu nho nhỏ này:
Trường hợp khách hàng trả lãi không đúng hạn quy định thì định khoản làm sao? nếu như em định khoản:
cho vay từ ngày 2/3/2003 đến ngày 2/3/2006
định kì tình lãi : Nợ 394/có 702
sau ba năm khách hàng trả nợ gốc đầy đủ nhưng không trả lãi.
ĐK: Nợ 702/Có 394
Nợ 941
Sau đó ngày 14/3/2006 khách hàng trả toàn bộ số lãi trên.
ĐK: Nợ 1011,4211/ Có ?????????????
Có 941
Em không biết tài khoản nào đặt trong dấu chấm hỏi , và định khoản như vậy có đúng không.
Anh chị nào giúp em với:wall:

Các hạch toán trên của bạn là đúng, tuy nhiên
KH ko trả lãi đến hạn đúng thời hạn qui định thì KT phải giảm dự thu nên giảm thu nhập ht như trên và theo dõi vào TK Ngoại bảng bằng cách nhập 941
Đến khi KH trả được lãi ht:
N: 1011, 4211/ C: ???=702, đồng thời xuất Ngoại bảng 941
 
Webketoan PRO

Xem nhiều