chỉ tiêu " tổng số thu nhập phải trả cho lao động trong kỳ"

  • Thread starter cicada
  • Ngày gửi
C

cicada

Sơ cấp
12/7/08
42
0
6
Ha Noi
Các bạn cho mình hỏi chỉ tiêu "tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ" trong tờ khai khấu trừ thuế TNCN Qúy III, Qúy IV mình khai không khớp với thực tế trên bảng lương thì có sao không? Có phải làm tờ khai điều chỉnh gì không? Và bây giờ nộp thì có sao không?
Thanks!
 
X

xuanhoahoa

Trung cấp
19/12/08
96
0
0
ha noi
Mình cũng bị vậy rồi khi lên gặp cán bộ thuế nói rằng nếu số thuế phải nộp không thay đổi thì mình làm lại báo cáo và lưu tại cơ quan mình để quyết toán thì xuất trình thôi không biết mọi nơi khác thì thế nào . xin các bác cho ý kiến.
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Các bạn cho mình hỏi chỉ tiêu "tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ" trong tờ khai khấu trừ thuế TNCN Qúy III, Qúy IV mình khai không khớp với thực tế trên bảng lương thì có sao không? Có phải làm tờ khai điều chỉnh gì không? Và bây giờ nộp thì có sao không?
Thanks!
- Bạn làm mau theo TT20
 

Xem nhiều