Giúp em xóa row !

 • Thread starter NHOKLIPICE
 • Ngày gửi
N

NHOKLIPICE

Sơ cấp
26/2/10
19
0
0
38
BH
Em có 3 cột A - B - C
Cột A có các hàng chứa mã hàng ( ex: 06430 - GCE - 001 )
Cột B - C có các giá trị số.

Xin hỏi cách nào nhanh nhất để xóa các hàng khi 2 cột B - C đều là giá trị 0 ( không xóa hàng khi 1 trong 2 cột B hoặc C có giá trị > hoặc = 1)

Xin cảm ơn anh chị rất nhiều !
 
HongViet

HongViet

Trung cấp
10/11/05
286
10
18
Đà nẵng

Bạn xài macro sau:

Mã:
Option Explicit
[B]Sub DelRowsNoneValue()[/B]
 Dim Clls As Range, dRng As Range
 For Each Clls In Range([A1], [A65500].End(xlUp))
  With Application.WorksheetFunction
   If .Sum(Clls.Offset(, 1).Resize(, 2)) = 0 Then
     If dRng Is Nothing Then
      Set dRng = Clls
     Else
      Set dRng = Union(dRng, Clls)
   End If:      End If
  End With
 Next Clls
 If Not dRng Is Nothing Then dRng.EntireRow.Delete
[B]End Sub[/B]
 
A

atmt17

Sơ cấp
26/9/08
70
1
6
Đồng Nai
Bạn xài macro sau:

Mã:
Option Explicit
[B]Sub DelRowsNoneValue()[/B]
 Dim Clls As Range, dRng As Range
 For Each Clls In Range([A1], [A65500].End(xlUp))
  With Application.WorksheetFunction
   If .Sum(Clls.Offset(, 1).Resize(, 2)) = 0 Then
     If dRng Is Nothing Then
      Set dRng = Clls
     Else
      Set dRng = Union(dRng, Clls)
   End If:      End If
  End With
 Next Clls
 If Not dRng Is Nothing Then dRng.EntireRow.Delete
[B]End Sub[/B]
Dùng code này mà xóa dữ liệu cở 20.000 dòng chắc là mệt chết à nha!
Tốc hành nhất là dùng AutoFilter, và viết code cũng sẽ dựa trên cơ sở này (không dùng vòng lập)
Chẳng hạn là vầy:
Mã:
Sub DelRowsNoneValue()
 Dim Clls As Range, dRng As Range
 Application.ScreenUpdating = False
 With Range([A2], [A65500].End(xlUp)).Resize(, 3)
  .AutoFilter 2, "0": .AutoFilter 3, "0"
  Intersect(.Cells, .Offset(1)).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
  .AutoFilter
 End With
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Tốc độ không nhanh không ăn tiền!
Hãy thử nghiệm tốc độ với file giả lập này!
 
Sửa lần cuối:

BQT trực tuyến

 • MINA
  MINA
  TV Ban Quản Trị / Admin

Thành viên trực tuyến

 • abchung
 • máy nén..
 • MINA

Xem nhiều