Htoán khoản hỗ trợ lãi suất NH

  • Thread starter hoalitipi
  • Ngày gửi

2163 lượt xem

H

hoalitipi

Sơ cấp
7/1/08
7
0
1
Đà Nẵng
Cty mình có vay vốn tại ngân hàng trong năm 2009 với lãi suất 10.5% và được nhà nước hỗ trợ lãi suất 4% (thực tế còn 6.5%). Cuối tháng, sau khi Cty trả cho NH khoản lãi vay ứng với 10.5% thì sau đó đợc ngân hàng hỗ trợ lại số tiền ứng với 4%. Các bạn cho mình biết phải hạch toán như thế nào với. Cảm ơn nhiều.
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Cty mình có vay vốn tại ngân hàng trong năm 2009 với lãi suất 10.5% và được nhà nước hỗ trợ lãi suất 4% (thực tế còn 6.5%). Cuối tháng, sau khi Cty trả cho NH khoản lãi vay ứng với 10.5% thì sau đó đợc ngân hàng hỗ trợ lại số tiền ứng với 4%. Các bạn cho mình biết phải hạch toán như thế nào với. Cảm ơn nhiều.
Cách 1 : Nếu trong cùng niên độ : Hạch toán giảm vào chi phí lãi vay.
Cách 2 : Nếu khác niên độ : Hạch toán khoản hỗ trợ vào thu nhập.
 
S

songcham

Thành viên thân thiết
17/7/08
533
4
18
HCM
Cách 1 : Nếu trong cùng niên độ : Hạch toán giảm vào chi phí lãi vay.
Cách 2 : Nếu khác niên độ : Hạch toán khoản hỗ trợ vào thu nhập.
Vào thu nhập nào chứ?
Khoản lãi vay được hỗ trợ cho khoản vay nào, thời kỳ nào thì nên giảm lãi vay của đúng thời kỳ đó.
Đây đều là những khoản có hợp đồng và chứng từ hẳn hoi, có thể tính trước hoặc xác định số gần đúng nhất nên bạn sẽ hạch toán giảm lãi vay và ghi số phải thu nếu chưa thực thu.
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Vào thu nhập nào chứ?
Khoản lãi vay được hỗ trợ cho khoản vay nào, thời kỳ nào thì nên giảm lãi vay của đúng thời kỳ đó.
Đây đều là những khoản có hợp đồng và chứng từ hẳn hoi, có thể tính trước hoặc xác định số gần đúng nhất nên bạn sẽ hạch toán giảm lãi vay và ghi số phải thu nếu chưa thực thu.
Đối với trường hợp của bạn là đã biết trước.
Nhưng trong câu hỏi của người thắc mắc có nói là "tháng trước" và "tháng sau". Có nghĩa là đã hạch toán đầy đủ tiền lãi vay và bây giờ phải làm sao với khoản lãi vay đã hạch toán đó. Từ đây mình có 2 cách giải quyết :
- Nếu "tháng trước" và "tháng sau" cùng trong niên độ : Giảm chi phí lãi vay
- Nếu "tháng trước" và "tháng sau" kác niên độ : Ghi khoản được giảm vào thu nhập.

Bạn nói rằng các khoản hỗ trợ đã được thể hiện trên hợp đồng vay ngay từ đầu là không hoàn toàn chính xác.
Doanh nghiệp tôi khi đáo hạn, nếu với khoản vay lớn và chi trả uy tín thì người ta tự có quyết định hỗ trợ lãi suất ở tháng cuối cùng. (Cái này không hề có ở hợp đồng ban đầu, mà là một khoản chúng toi được hưởng bất ngờ. Có khi người ta trừ vào tiền gốc phải trả kỳ cuối, có khi người ta chi cho mình bằng tiền mặt)
 
S

songcham

Thành viên thân thiết
17/7/08
533
4
18
HCM
Việc nhận lại lãi suất hỗ trợ bằng tiền hay trừ nợ vay gốc thì tuỳ theo đó mà ghi nhận. Vấn đề là, căn cứ vào thông báo về khoản hỗ trợ này để giảm trừ đúng số lãi vay phải trả nếu có thể.

Khoản hỗ trợ không phải là hợp đồng riêng biệt nhưng có thể cũng được ghi nhận trong hợp đồng. Trường hợp chưa có quy định điểm này thì bản thân hợp đồng vay ban đầu cũng phải thoã mãn các điều kiện cuả hỗ trợ lãi suất. Nhưng khoản hỗ trợ không phải luôn là khoản bất ngờ. Việc xét duyệt khoản hỗ trợ này là chiếu theo các quy định. Trường hợp cty bạn thực hiện phù hợp với các quy định này thì xác thực có thể tính toán đến các khoản hỗ trợ.
 
H

hoalitipi

Sơ cấp
7/1/08
7
0
1
Đà Nẵng
Hạch toán khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay NH

Đối với trường hợp của bạn là đã biết trước.
Nhưng trong câu hỏi của người thắc mắc có nói là "tháng trước" và "tháng sau". Có nghĩa là đã hạch toán đầy đủ tiền lãi vay và bây giờ phải làm sao với khoản lãi vay đã hạch toán đó. Từ đây mình có 2 cách giải quyết :
- Nếu "tháng trước" và "tháng sau" cùng trong niên độ : Giảm chi phí lãi vay
- Nếu "tháng trước" và "tháng sau" kác niên độ : Ghi khoản được giảm vào thu nhập.

Bạn nói rằng các khoản hỗ trợ đã được thể hiện trên hợp đồng vay ngay từ đầu là không hoàn toàn chính xác.
Doanh nghiệp tôi khi đáo hạn, nếu với khoản vay lớn và chi trả uy tín thì người ta tự có quyết định hỗ trợ lãi suất ở tháng cuối cùng. (Cái này không hề có ở hợp đồng ban đầu, mà là một khoản chúng toi được hưởng bất ngờ. Có khi người ta trừ vào tiền gốc phải trả kỳ cuối, có khi người ta chi cho mình bằng tiền mặt)
Cảm ơn các bạn.
 

Thành viên trực tuyến

  • babyheomoi
  • phanhuong91
  • xediengiatot
  • thuongdan
  • nguyenonglyna
  • Anhnp

Xem nhiều