Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Thời điểm đánh giá CLTG các khoản phải thu

  • Thread starter hanhlt415
  • Ngày gửi
H

hanhlt415

Guest
29/5/07
55
0
6
Hà Nội
Cty mình có bán hàng cho các đại lý ( >400 đại lý). Tài khoản phải thu bên mình tách ra thành các TK nhỏ cho các đại lý. Hiện giờ bên mình đang đánh giá CLTG của từng đại lý và thời điểm cuối năm, số tiền khá lớn, khoảng 3tr USD.
Có ý kiến cho rằng bên mình nên đánh giá CLTG 1 tháng 1 lần hoặc 6 tháng 1 lần để tránh đổ 1 khoản chi phí( lỗ), thu nhập ( lãi) lớn vào thời điểm cuối năm.
Mình có đọc các quy định thì có đề cập đến việc đánh giá CLTG các khoản phải thu, phải trả vào cuối năm.
Mình phân vân quá nên muốn hỏi ý kiến của mọi người.
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
BCTC làm hàng năm nên cho dầu có đánh giá từng tháng thì tổng hợp lại cũng chẳng thay đổi gì. Việc đổ dồn hay không đổ dồn lãi lỗ tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ là để so sánh kết quả giữa kỳ này với kỳ khác chứ xét trong tổng thể năm thì không ảnh hưởng.

Tuy nhiên, do nhiều nơi cần phản ánh khá chính xác giá trị doanh nghiệp (giá trị tài sản, nguồn vốn) tại mỗi thời điểm báo cáo nên việc đánh giá tỷ giá tại những thời điểm này là tốt thôi.

Các công ty cổ phần hiện tại cũng được yêu cầu báo cáo theo quý nên việc đánh giá tại thời điểm báo cáo cũng rất cần thiết.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều