Hướng dẫn mình sử dụng hàm sumif kết hợp với summary

  • Thread starter bichthy0104
  • Ngày gửi
B

bichthy0104

Guest
2/3/10
1
0
0
Tphcm
Xin chào,

Mình mới nhận được bảng tính production mỗi tháng nhưng ko hiểu cách tính hàm sumif có kèm summary Xin các anh chị hướng dẫn cho mình cách tính 3 hàm dưới đây
vd:
=SUMIF(Production!$J:$J,Summary!$A5,Production!L:L)

=SUBTOTAL(9, B4:B9)

=SUMIF(Production!$T:$T,Summary!$G5,Production!Y:Y)++SUMIF(Production!$K:$K,Summary!$G5,Production!U:U)

Thanks anh chị nhiều
 
P

phamminhthuan

Sơ cấp
30/10/09
15
0
1
37
tp hcm
Xin chào,

Mình mới nhận được bảng tính production mỗi tháng nhưng ko hiểu cách tính hàm sumif có kèm summary Xin các anh chị hướng dẫn cho mình cách tính 3 hàm dưới đây
vd:
=SUMIF(Production!$J:$J,Summary!$A5,Production!L:L)

=SUBTOTAL(9, B4:B9)

=SUMIF(Production!$T:$T,Summary!$G5,Production!Y:Y)++SUMIF(Production!$K:$K,Summary!$G5,Production!U:U)

Thanks anh chị nhiều
Đôi điều chia sẻ với bạn bichthy0104
=SUMIF(Production!$J:$J,Summary!$A5,Production!L:L ) trong hàm này Summary!$A5 chỉ là ô địa chỉ thuộc sheet có tên là summary, trong excel không có hàm summary, còn nếu có thì do bên cung cấp bảng tính cho bạn dùng công cụ add-in.
Cấu trúc của hàm sumif( vùng điều kiện, điều kiện, vùng tổng)
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Đôi điều chia sẻ với bạn bichthy0104
=SUMIF(Production!$J:$J,Summary!$A5,Production!L:L ) trong hàm này Summary!$A5 chỉ là ô địa chỉ thuộc sheet có tên là summary, trong excel không có hàm summary, còn nếu có thì do bên cung cấp bảng tính cho bạn dùng công cụ add-in.
Cấu trúc của hàm sumif( vùng điều kiện, điều kiện, vùng tổng)

Cũng có thể dùng hàm:
Sumproduct(--(Điều kiện 1),--(điều kiện 2),...,vùng tính tổng)
hàm này có thể thay thế hoàn toàn cho hàm Sumif.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều