Xin mẫu Hợp đồng Tư vấn!

  • Thread starter hat
  • Ngày gửi
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Mình đang có một chút vướng mắc với "Hợp đồng tư vấn quản lý doanh nghiệp" và "Hợp đồng tư vấn phát triển thị trường", vậy bạn nào có mẫu của các hợp đồng trên không cho mình xin với.
Xin cảm ơn trước và xin đa tạ 1 chầu cafe (nếu ở HN).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
Giờ Mina đang ngồi chỗ này không có các hợp đồng tư vấn trong tay, không thì Mina đã có một chầu cafe của Hat rồi nhỉ! Hihihi
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Tại sao không "uống cafe trước kẻng" nhỉ, mẫu hợp đồng gửi sau cũng được mà.
 
P

PhanNu Minh Son

Guest
4/8/05
5
0
0
53
Đà Nẵng
hat nói:
Mình đang có một chút vướng mắc với "Hợp đồng tư vấn quản lý doanh nghiệp" và "Hợp đồng tư vấn phát triển thị trường", vậy bạn nào có mẫu của các hợp đồng trên không cho mình xin với.
Xin cảm ơn trước và xin đa tạ 1 chầu cafe (nếu ở HN).


Minh goi kem theo đay 1 mau HD tu van, ban xem thu the nao nhe:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ (“ HỢP ĐỒNG”)
Số: /HĐKT

○ Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội Đồng Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25/9/1989 và nghị định số 17/HĐ/BT ngày 16/1/1990 của Hội Đồng Bộ Trưởng quy định chi tiết thực hiện Pháp Lệnh Hợp Đồng Kinh Tế.
○ Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2005, các bên tham gia ký kết hợp đồng gồm:

Bên A: Công ty (“Công ty”)

Người đại diện:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:

Bên B: Công ty cổ phần ….
Người đại diện: Ông …
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: ……., Điện thoại: Fax: …
Tài khoản số: 10201 …. –

Hai bên đã đồng ý ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau đây:

Điều 1 NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý thực hiện việc tư vấn phát triển kinh doanh và quản tri doanh nghiệp cho Bên A trong thời gian khoảng 03-04 tháng (Tháng  tháng / ). Nội dung chi tiết công việc được thể hiện trên Bản phụ lục đính kèm.

Điều 2 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỖI BÊN

2.1 Trách nhiệm Bên A
- Giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp cam kết phối hợp và hợp tác chặt chẽ với nhóm tư vấn theo đúng tiến độ đề ra để đảm bảo sự thành công của dự án.
- Sẵn sàng chia sẽ các đặc thù về lĩnh vực kinh doanh của Công ty để hỗ trợ các chuyên gia tư vấn hiểu biết sâu về doanh nghiệp.
- Sẵn sàng cung cấp mọi tài liệu, hồ sơ, chứng từ phục vụ cho hoạt động tư vấn.
- Chỉ đạo cho các CBNV liên quan hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia tư vấn để triển khai dự án.
- Ban lãnh đạo Bên A cam kết sẽ hợp tác và làm việc với Bên B theo kế hoạch đề ra để đảm bảo sự chủ động công việc của cả hai bên.
2.2 Trách nhiệm Bên B

- Các chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp để triển khai dự án.
- Các chuyên gia tư vấn phối hợp và hợp tác chặt chẽ với giám đốc Công ty và chủ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.
- Các chuyên gia tư vấn tìm hiểu chuyên sâu về đặc thù và lĩnh vực kinh doanh của Công ty, từ đó tư vấn đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.
- Các chuyên gia tư vấn phải đem hết năng lực, kinh nghiệm và duy trì đạo đức nghề nghiệp để luôn hướng đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

2.3 Quyền hạn của Bên A

2.3.1 Giám sát và yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
2.3.2 Có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu Bên B không thực hiện đúng các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng này

2.4 Quyền hạn của Bên B

2.4.1 Giám sát và yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
2.4.2 Có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu Bên A không thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng này.

Điều 3 GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Tổng giá trị phí dịch vụ triệu đồng (Chi tiết theo thư đề nghị)

Điều khoản than toán:
- Ứng trước 30%: Sau khi ký hợp đồng
- Sau 01 tháng, trả 20%: Sau 5 ngày
- Sau 02 tháng, trả 30%: Sau 5 ngày
- Khi thanh lý hợp đồng, trả 20%: Sau 5 ngày

Mức phí trên được đề nghị trên cơ sở quý công ty hợp tác chặt chẽ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ để không làm chậm tiến độ thực hiện.

3.2 Nếu hát sinh các công việc nằm ngoài hợp đồng làm tăng mức phí tư vấn, chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức cho Quý công ty để thống nhất trước khi thực hiện. mức phí phát sinh sẽ được tính toán trên cơ sở thời gian hao phí của chuyên gia cho công việc cần thực hiện.

Điều 4 HIỆU LỰC VÀ THỜI GIAN CHẤM DỨT CỦA HỢP ĐỒNG

4.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi tất cả các nghĩa vụ của hai bên được hoàn thành.
4.2 Hợp đồng sẽ được chấm dứt ngay sau khi hai bên đã thực hiện xong các cam kết đã ghi trong các điều khoản của hợp đồng này, căn cứ vào biên bản xác nhận hoàn tất hợp đồng đã được hai bên ký tên và đóng dấu.

Điều 5 ĐIỀU KHOẢN HOÀN TẤT

5.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu bên nào muốn chấm dứt hợp đồng, do một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình, thì phải báo cáo trước bằng văn bản (ít nhất 5 ngày), ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Không có bên nào được phép đơn phương sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.
5.2 Hợp đông này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi tất cả nghĩa vụ của cả hai bên đã hoàn tất. Hợp đồng sẽ được thanh lý sau khi hai bên đã thực hiện xong các cam kết ghi trong hợp đồng , bao gồm việc thanh toán hết tất cả các hóa đơn. Việc thanh lý hợp đồng sẽ được thực hiện bằng văn bản.
5.3 Các tranh chấp phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên cơ sở hợp tác.
5.4 Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.Đại diện Bên A Đại diện Bên B
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01
Ngày
(Đính kèm HĐ số: ngày )


TT Nội dung công việc Thời gian công việc
A Tư vấn cơ cấu tổ chức & nguồn nhân lực
1 Cơ cấu tổ chức mới, định biên, bản mô tả công việc
2 Chiến lược nguồn nhân lực
3 Kế hoạch phát triển và đào tạo nguồn nhân lực
B Tư vấn phát triển kinh doanh và kênh phân phối
C Tư vấn quản trị tài chính theo cơ cấu tổ chức mới
D Tư vấn định hướng chiến lược công ty
E Tư vấn hoạch định chiến lược MarketingLưu ý:
- Kết quả công việc được chuyển giao bằng văn bản
- Họp thống nhất trong Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV
- Họp điều độ hàng tháng và chuyển giao định kỳ.


Đại diện Bên A Đại diện Bên B
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Cám ơn bạn nhé, tiếc là bạn ở tận Đà nẵng nên không mời được cafe hi hi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA