Hóa đơn GTGT 2 liên và hóa đơn GTGT 3 liên

  • Thread starter closeoffline
  • Ngày gửi
C

closeoffline

Sơ cấp
25/2/10
4
0
1
Hà Nội
Có ai cho mình biết hóa đơn GTGT 2 liên và 3 liên khác nhau như thế nào không? Không phải là hình thức đâu mà là trường hợp sử dụng, doanh nghiệp nào sử dụng 2 liên DN nào sử dụng 3 liên? Liên 1 DN giữ, liên 2 khách hàng giữ. Vậy còn liên 3??
Xin cám ơn!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,915
16
38
Sài Gòn đẹp lắm
... doanh nghiệp nào sử dụng 2 liên DN nào sử dụng 3 liên? Liên 1 DN giữ, liên 2 khách hàng giữ. Vậy còn liên 3??
Xin cám ơn!
Liên 1: Lưu tại cuốn.
Liên 2: giao khách hàng
Liên 3: kế toán kẹp vào chứng từ gốc khi hạch toán thu tiền hoặc công nợ...
 
K

khoqua75

Guest
23/10/07
487
1
0
Có ai cho mình biết hóa đơn GTGT 2 liên và 3 liên khác nhau như thế nào không? Không phải là hình thức đâu mà là trường hợp sử dụng, doanh nghiệp nào sử dụng 2 liên DN nào sử dụng 3 liên? Liên 1 DN giữ, liên 2 khách hàng giữ. Vậy còn liên 3??
Xin cám ơn!

Khác nhau:
Hóa đơn 2 liên -> thì có 2 liên
Hóa đơn 3 liên -> thì có 3 liên

Hóa đơn 3 liên thường doanh nghiệp mua tại CQ thuế
Hóa đơn 2 liên thường do doanh nghiêp tự in và đăng ký với CQ thuế

Còn công dụng thì như bạn trên đã nói
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều