Mỗi tuần một chuyên đề

Hóa đơn GTGT 2 liên và hóa đơn GTGT 3 liên

  • Thread starter closeoffline
  • Ngày gửi
C

closeoffline

Sơ cấp
25/2/10
4
0
1
Hà Nội
Có ai cho mình biết hóa đơn GTGT 2 liên và 3 liên khác nhau như thế nào không? Không phải là hình thức đâu mà là trường hợp sử dụng, doanh nghiệp nào sử dụng 2 liên DN nào sử dụng 3 liên? Liên 1 DN giữ, liên 2 khách hàng giữ. Vậy còn liên 3??
Xin cám ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
... doanh nghiệp nào sử dụng 2 liên DN nào sử dụng 3 liên? Liên 1 DN giữ, liên 2 khách hàng giữ. Vậy còn liên 3??
Xin cám ơn!
Liên 1: Lưu tại cuốn.
Liên 2: giao khách hàng
Liên 3: kế toán kẹp vào chứng từ gốc khi hạch toán thu tiền hoặc công nợ...
 
K

khoqua75

Guest
23/10/07
486
1
0
Có ai cho mình biết hóa đơn GTGT 2 liên và 3 liên khác nhau như thế nào không? Không phải là hình thức đâu mà là trường hợp sử dụng, doanh nghiệp nào sử dụng 2 liên DN nào sử dụng 3 liên? Liên 1 DN giữ, liên 2 khách hàng giữ. Vậy còn liên 3??
Xin cám ơn!

Khác nhau:
Hóa đơn 2 liên -> thì có 2 liên
Hóa đơn 3 liên -> thì có 3 liên

Hóa đơn 3 liên thường doanh nghiệp mua tại CQ thuế
Hóa đơn 2 liên thường do doanh nghiêp tự in và đăng ký với CQ thuế

Còn công dụng thì như bạn trên đã nói
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA