chia cổ tức hằng năm

  • Thread starter thanhoanghieu
  • Ngày gửi

1314 lượt xem

T

thanhoanghieu

Sơ cấp
13/1/10
5
0
0
35
QUảng Nam
Cho mình hỏi cách thức chia cổ tức hằng năm cho cổ đông của công ty cổ phần.
 

Thành viên trực tuyến

  • denhatotoTQ
  • DUNG LUU_1992
  • scomdu

TEXT LINK

Xem nhiều